De geroosterde weken van een activiteit wijzigen

Wanneer Enterprise Timetabler een activiteit roostert, komen de geroosterde weken overeen met het bijbehorende onderwijsweekpatroon. U kunt de week-editor gebruiken om de geroosterde weken van de activiteit te wijzigen. Enterprise Timetabler wijzigt ook het beschikbaarheidspatroon van de activiteit.

Over deze taak: U kunt de weken van een ontroosterde activiteit wijzigen. Het scherm Week-editor toont het onderwijsweekpatroon en de geroosterde weken van de activiteit. Nadat u op OK hebt geklikt, roostert Enterprise Timetabler de activiteit.

Een screenshot met cijfers voor instructies om de geplande weken van een activiteit te wijzigen

De geplande weken van een activiteit wijzigen (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Om de geroosterde weken van een activiteit te wijzigen, doet u het volgende:

 1. In de tabel in het Activiteitenoverzicht, klikt u met de rechtermuisknop op de activiteit die u wilt veranderen. Het venster Week-editor wordt geopend; de inhoud bevat de volgende elementen:
  • Het veld Activiteitnaam (zie 1 hierboven) toont de naam van de activiteiten die u bewerkt. U kunt meerdere activiteiten in één handeling veranderen.
  • Het veld Weken nu van toepassing (2) toont de thans geroosterde weken van de activiteit.
  • De weekbalk bevat een cel voor elke week van het leerjaar. Een donkergrijze cel (4) geeft een week aan waarin de activiteit niet kan plaatsvinden omdat de module niet beschikbaar is. Een groen vierkantje (3) geeft een week aan waarin de activiteit plaatsvindt. Een witte cel geeft een week weer die u kunt toevoegen aan de geroosterde weken van de activiteit.
 2. Om de huidige middelen voor de activiteit te behouden na de wijziging, selecteert u Behoud huidige middelen:
  • Als Behoud huidige middelen is geselecteerd, geven donkergrijze cellen ook weken aan waarin de huidige middelen niet beschikbaar zijn. U kunt die weken niet aan de activiteit toevoegen.
  • Als er alternatieve middelen beschikbaar zijn in die weken, en u deselecteert vervolgens het veld Behoud huidige middelen, worden de donkergrijze cellen witte cellen . U kunt die weken aan de activiteit toevoegen.
 3. In de weekbalk kunt u het geroosterde weekpatroon wijzigen:
  • Om de opname van een enkele week aan of uit te zetten, klikt u op de betreffende cel in de balk.
  • Om de opname van een reeks weken aan of uit te zetten, klikt u, en vervolgens sleept u de muis vanaf de eerste week in de reeks tot de laatste. De wijziging die op de eerste week van de reeks is toegepast, wordt op elke week in de reeks toegepast.
  • De velden Weken toevoegen, Verwijder weken en Geeft weken (5) geven uw handelingen in het kort weer.
 4. Klik op OK.

Resultaat: Enterprise Timetabler past de activiteit aan.

Varianten van dezelfde activiteit kunnen geen overlappende onderwijsweekpatronen hebben. Dus als u een variant aanpast door weken toe te voegen die toebehoren aan een zustervariant, gaat het dialoogvenster Variant Week Veranderingen open. Om te bevestigen dat u weken tussen varianten wilt verplaatsen, klikt u op OK.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018