De tijdsduur van een geroosterde activiteit wijzigen

U kunt een geroosterde activiteit inkorten of verlengen. De toewijzing van middelen aan de activiteit blijft ongewijzigd.

Om de tijdsduur van een activiteit te wijzigen, doet u het volgende:

 1. In de tabel in het Activiteitenoverzicht selecteert u de activiteit die u wilt wijzigen.
 2. Bepaal of u de duur van de activiteit wilt wijzigen in sommige weken die het onderwijsweekpatroon van de activiteit vormen, of in alle weken. Wanneer u alleen sommige weken wijzigt, worden varianten aangemaakt.

  N.B. Groene vierkantjes in de weekpatroonbalk geven aan welke weken het onderwijsweekpatroon van de activiteit vormen.

 3. Optioneel: Om alleen sommige weken van de activiteit te wijzigen, doet u het volgende:
  1. Klik op de Roosterwerkbalk op Variantmode (zie 1 hierboven). De weekselectie in de weekpatroonbalk wordt gewist.
  2. In de weekpatroonbalk klikt u op iedere week die u wilt wijzigen. Groene vierkantjes geven de geselecteerde weken aan waarin de toewijzing van middelen wordt gewijzigd. Rode vierkantjes geven de weken aan waarin de activiteit ongewijzigd blijft.

  Tip: Om een reeks weken te selecteren, klikt u en sleept u de muis vanaf de eerste week in de reeks tot de laatste.

 4. Een screenshot die de knop Variantmode aangeeft

  De werkbalkknop Variantmode (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

 5. In het roostergebied sleept u de eindtijd van de activiteit naar een nieuwe eindtijd. De laatst mogelijke eindtijd waar u naartoe kunt slepen, wordt aangegeven door een stippellijn.
 6. Een screenshot ter illustratie van instructies om een roosterblok van formaat te wijzigen om de duur van een activiteit te veranderen

  De duur van een activiteit wijzigen (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

 7. Als u varianten maakt, kunt u ervoor zorgen dat ze op dezelfde dag van de week plaatsvinden en dezelfde begintijd hebben. Om dit te bereiken klikt u op Ja in het vakje Wilt u ervoor zorgen dat de varianten op hetzelfde moment worden geroosterd?; Enterprise Timetabler geeft deze optie alleen weer als de varianten op dezelfde dag van de week plaatsvinden en op hetzelfde moment beginnen. Nadat u op Ja hebt geklikt, maakt Enterprise Timetabler een Gelijktijdige relatie tussen de varianten.

Resultaat: De tijdsduur van de activiteit wijzigt. Als gevolg hiervan kan het aantal blauwe ruiten waarmee overige geldige begintijden voor de activiteit worden aangegeven, worden gewijzigd.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018