Boekingsvereisten

Wanneer u boekingsmode gebruikt, voert u in het overzicht Boekingsvereisten informatie in over de gebeurtenis die een middel nodig heeft.

Enterprise Timetabler gebruikt een deel van de informatie om geschikte middelen te identificeren:

Vereisten

Beschrijving

Duur

Een geschikt middel biedt in zijn rooster plaats aan de activiteit. Het rooster bevat één of meerdere opvolgende vrije blokken waarvan de totale duur gelijk is aan de duur van de activiteit.

Duur wordt gespecificeerd in periodes. Naast het veld Duur toont Enterprise Timetabler de gelijke duur in uren.

Grootte

Als u een zaal boekt, heeft een geschikte locatie een capaciteit die groter of gelijk is aan de grootte van de geplande gebeurtenis.

Afdeling

Een geschikt middel is in eigendom van, of wordt gedeeld met de afdeling waaraan de activiteit gekoppeld is.

Als u [Geen] selecteert in het veld Afdeling, zijn middelen van elke willekeurige afdeling geschikt. Een middel dat geen eigendom is van een afdeling is niet geschikt.

Zone

Als u een zaal boekt, heeft een geschikte locatie een zone die overeenkomt met, of deel uitmaakt van de zone van de activiteit.

Als u [Geen] selecteert in het veld Zone, zijn zalen in alle willekeurige zones, of zalen zonder zones, geschikt.

Geschiktheden

Een geschikt middel voldoet aan de geschiktheidscriteria van de activiteit. De geschiktheidscriteria van een zaal kunnen voor een conferentie bijvoorbeeld een projector en luidsprekers bevatten.

Dag

Een geschikt middel is beschikbaar op de gespecificeerde dag, gedurende de weken die u specificeert in de weekpatroonbalk, wanneer u de boeking aanmaakt.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018