Een vereiste voor verzamelde middelen toevoegen aan een activiteit

U kunt een specifiek aantal items reserveren vanuit verzamelde middelen. Verzamelde Middelen bestaan uit een verzameling middelen (zoals microscopen) die niet afzonderlijk geïdentificeerd zijn en waarvan mogelijk meerdere items nodig zijn voor een activiteit.

Om een vereiste Verzameld middelen toe te voegen, doet u het volgende:

 1. In de tabel van het Activiteitenoverzicht , of in het roostergebied, klikt u op de activiteit waaraan u een vereiste wilt toevoegen. Klik vervolgens op de tab Middelen boven het roostergebied.
 2. Klik op het plus-icoon in de bovenste hoek van de rij Verz. mid.
 3. Klik op de pijlknop die de zijkant van de tabel van de rij Verz. mid. vormt:

 4. Verplaats de vereiste middelen vanuit de lijst Beschikbaar naar de lijst Geselecteerd:
  1. Selecteer de middelen in de lijst Beschikbaar. U kunt meerdere middelen selecteren. De middelen in de lijst zijn eigendom van, of worden gedeeld met de afdeling van de activiteit.
  2. Klik op de pijlknop die naar de lijst Geselecteerd wijst.
 5. Om de vereiste in te stellen, doet u het volgende:
  1. In de cel Relatie selecteert u een relatie. De relaties worden in de onderstaande tabel beschreven.
  2. Indien van toepassing, typt of selecteert u een heel getal in de cel Relatief. De combinatie van de relatie en de waarde Relatief specificeren hoeveel items nodig zijn. Voor sommige relaties is geen Relatief waarde nodig.

  N.B. Sommige relaties gebruiken de grootte van de activiteit in hun berekening. De grootte van de activiteit is echter de geplande grootte of de werkelijke grootte van de activiteit. Als u het scherm Wijzig activiteit voor de activiteit opent en het selectievakje Gebruik geplande grootte is geselecteerd, wordt de geplande grootte in de berekening gebruikt.

  Relatie

  Beschrijving

  Geen

  De cel Relatief beschrijft het aantal middelen dat voor de activiteit nodig is. Er is geen relatie tussen de grootte van de activiteit en het aantal items dat vereist is.

  Middelen per Student

  De Relatief cel beschrijft het aantal middelen dat iedere student nodig heeft. De benodigde hoeveelheid wordt berekend als de grootte van de activiteit vermenigvuldigd met het getal in de Relatief cel.

  Student per Middel

  In de Relatief cel wordt het aantal studenten beschreven dat een middel kan delen. Vier studenten kunnen bijvoorbeeld één toolkit delen. De vereiste hoeveelheid wordt berekend als de grootte van de activiteit gedeeld door het relatieve aantal en wordt afgerond naar boven.

  Grootte Activiteiten

  Voor sommige activiteiten is het misschien niet mogelijk om de relatie tussen de grootte van de activiteit en het benodigde aantal items uit te drukken in een heel getal. Bijvoorbeeld, 15 studenten kunnen mogelijk 10 microscopen delen. Voer in de cel Relatief het aantal items in dat nodig is voor de huidige grootte van de activiteit. Als de grootte van de activiteit wijzigt, wordt de waarde in de cel Relatief automatisch bijgewerkt.

  Eén op Eén

  De vereiste hoeveelheid is gelijk aan de grootte van de activiteit. Het getal in de cel Relatief is niet van toepassing.

  Niet Ingericht

  Er is geen vereiste voor het middel. Het getal in de cel Relatief is niet van toepassing.

 6. Klik op Verander vereisten. Enterprise Timetabler slaat de vereiste op en toont tussen haakjes het aantal benodigde items achter de naam van het item.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018