Een flexibel benodigd middel toevoegen aan een activiteit

U kunt voor middelen flexibele vereisten aanmaken. Enterprise Timetabler kan alle middelen toevoegen die aan de vereisten voldoen.

Over deze taak: Eén onderdeel van een flexibele vereiste is een lijst:

 • Een lijst van geschiktheden die gezamenlijk een geschikt middel beschrijven. Voor een college is bijvoorbeeld een zaal vereist die over de volgende geschiktheden beschikt: collegezaal, luidspeakers.
 • Een lijst van geschikte middelen. U wilt misschien dat een college aan één van drie specifieke collegezalen wordt toegewezen.
  • Aan u verleende toestemming bepaalt tot welke middelen u toegang hebt. U kunt dus alleen vereisten aanmaken voor middelen waar u toegang toe hebt. Meer informatie over Toestemmingniveaus vindt u in Toestemmingniveaus.

Om flexibele benodigde middelen toe te voegen aan een activiteit, doet u het volgende:

 1. Klik in de tabel in het deelvenster Activiteiten of in de roostersectie op de activiteit waaraan u een vereiste wilt toevoegen (zie 1 hieronder). Vervolgens klikt u op de tab Middelen (2) boven het roostergebied.
 2. Afhankelijk van het soort middel waarvoor u een vereiste wilt aanmaken, klikt u op het plusje (3) in de bovenste hoek van de rijen Zaal, Docent of Uitrusting.
 3. Volg de onderstaande stappen om een lijst met geschiktheden of met geschikte middelen op te geven.

Om een lijst met geschiktheden op te geven, doet u het volgende:

 1. Typ of selecteer in het vakje Aantal (4) het aantal vereiste middelen. Een activiteit kan bijvoorbeeld twee docenten vereisen.
 2. Klik op de pijlknop die de zijkant van de tabel Beschikbaarheden (5) vormt.
 3. Verplaats geschiktheden die de vereiste middelen van de lijst Beschikbaar beschrijven, naar de lijst Geselecteerd:
  1. Selecteer geschiktheden in de lijst Beschikbaar. U kunt meerdere geschiktheden selecteren.
  2. Klik op de pijlknop (6) die naar de lijst Geselecteerd wijst. De geschiktheden worden verplaatst naar de lijst Geselecteerd en worden toegevoegd aan de tabel Beschikbaarheden.
 4. N.B. De tabel Handmatige selectie bevat de middelen die voldoen aan de geschiktheidscriteria; die toebehoren aan, of gedeeld worden met de afdeling van de activiteit; en indien de middelen locaties zijn, een zone hebben die overeenkomen met, of onderdeel zijn van de zone van de activiteit, en een capaciteit die gelijk is aan of groter dan de Grootte Activiteiten.

Een screenshot met cijfers ter illustratie van instructies om flexibele middelenvereisten aan een activiteit toe te voegen

Flexibele middelenvereisten aan een activiteit toevoegen (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Om een lijst geschikte middelen te specificeren, doet u het volgende:

 1. Optioneel: Om te beginnen een lijst middelen die voldoen aan de specifieke geschiktheidscriteria, selecteer geschiktheden zoals hierboven omschreven.
 2. Klik op de pijlknop die de zijkant van de tabel Handmatige selectie vormt (zie 7 hierboven)
 3. Voeg middelen toe of verwijder ze uit de lijst Geselecteerd , totdat deze de middelen bevat waaruit u de flexibele vereisten wilt laten bestaan. De tabel Beschikbaarheden wordt gewist, omdat de tabel Handmatige selectie niet langer alle middelen bevat die beschreven zijn door de geschiktheden die u eerder selecteerde.

Wat u nu moet doen: Aan de onderzijde van de tab Middelen, klikt u op Verander vereisten. Enterprise Timetabler slaat de vereiste op, en geeft deze weer in de kolom Vereisten:

 • Een vereiste die bestaat uit een lijst geschiktheden wordt weergegeven als het aantal middelen dat is vereist, gevolgd door de gekozen geschiktheden. Bijvoorbeeld, 1{Collegezaal, Luidspeakers}. Tip: Als de vereiste de breedte van de kolom overschrijdt, wordt de tekst ingekort. Om de volledige gegevens van de vereiste te zien, klikt u op het plus-icoon in de betreffende rij van de tab Middelen of maak het scherm Enterprise Timetabler breder.
 • Een vereiste die bestaat uit een lijst geschikte middelen wordt weergegeven als het aantal middelen dat is vereist, gevolgd door lege haakjes. Bijvoorbeeld, 2{}.

Als de activiteit op dit moment is geroosterd, genereert Enterprise Timetabler een 'Vermijd Middelen Wanverhouding'-probleem als het thans toegewezen middel niet voldoet aan de nieuwe geschiktheidscriteria.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018