Activiteitsvereisten

U kunt de middelen specificeren die nodig zijn voor een activiteit. U kunt ook de dagen en tijden specificeren waarop de activiteit geroosterd moet worden. Als een activiteit wordt geroosterd, maar er niet aan de activiteitsvereisten wordt voldaan, genereert Enterprise Timetabler roosterproblemen.

U kunt voor middelen flexibele vereisten aanmaken. Aan een flexibele vereiste kan door ieder gepast middel worden voldaan. Meer informatie over flexibele vereisten vindt u in Een flexibel benodigd middel toevoegen aan een activiteit.

U kunt vooraf ingestelde vereisten voor middelen, en voor dagen en tijden aanmaken:

U kunt ook een specifiek aantal items vanuit een verzameld middel reserveren. Verzamelde Middelen bestaan uit een verzameling middelen (zoals microscopen) die niet afzonderlijk zijn ge√Įdentificeerd en waarvan mogelijk meerdere items nodig zijn voor een activiteit. Zie Een vereiste voor verzamelde middelen toevoegen aan een activiteit.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018