Eigenschappen Activiteiten Filter - Tab Weken

In de tab Weken kunt u activiteiten filteren op basis van hun onderwijsweekpatroon. U kunt een weekpatroon specificeren en vervolgens kiezen in hoeverre een onderwijsweekpatroon van een activiteit overeen moet komen met het gespecificeerde weekpatroon om het filter te passeren. U kunt activiteiten ook filteren op basis van het aantal weken waarin ze voorkomen.

Om filtercriteria toe te voegen aan de tab Weken, doet u het volgende:

 1. Kies hoe u het weekpatroon wilt zien en voer de geschikte waardes in, of selecteer deze. De volgende opties zijn beschikbaar:

  Optie

  Beschrijving

  Per naam

  Een beschikbaarheidspatroon bestaat uit een weekpatroon. Selecteer een beschikbaarheidspatroon in de lijst; het weekpatroon waaruit het bestaat, wordt de waarde die het filter gebruikt.

  Per nummer

  Voer een weekpatroon in (bijvoorbeeld: 1-8,11-19).

  Per datum

  Enterprise Timetabler berekent een weekpatroon vanaf de datums die u in de vakjes invoert. De eerste datum staat voor de beginweek van de activiteit, en de tweede datum voor de laatste week.

 2. Selecteer een soort overeenkomst:

  Optie

  Beschrijving

  Is precies gelijk aan weekpatroon

  Activiteiten die exact overeenkomen met het gespecificeerde weekpatroon.

  Opgenomen in weekpatroon

  Activiteiten die plaatsvinden binnen het gespecificeerde weekpatroon en niet in de weken daarbuiten.

  Overlapt met weekpatroon

  Activiteiten die enige overlap hebben met het patroon.

 3. In de velden Aantal weken tussen specificeert u het aantal weken waarin een activiteit moet voorkomen om te voldoen aan het filter. Bijvoorbeeld, een activiteit die geroosterd is tijdens weken 1-5, 8-9 is een 7 weken durende activiteit. Voer een minimum en een maximum aantal weken in; een activiteit die aan deze criteria voldoet, verschijnt in een aantal weken tussen de gespecificeerde waardes (inclusief).


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018