Eigenschappen Activiteiten Filter - Tab Middelen

In de tab Middelen kunt u activiteiten filteren op basis van toewijzing van middelen en vereisten.

De filtercriteria bevatten:

  • Het feitelijk toegewezen middel
  • Of de toewijzing automatisch was (wildcard) of het gevolg was van een vooraf ingestelde instelling.
  • De geschiktheden gespecificeerd als een vereiste.
  • De optie Elke zoekt naar activiteiten die over een willekeurig middel van het geselecteerde type beschikken.
  • De optie Geen zoekt naar activiteiten die niet over middelen beschikken.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018