Eigenschappen Activiteiten Filter - Tab Algemeen

De tab Algemeen bevat filtercriteria die niet in de andere tabs aanwezig zijn.

De volgende filtercriteria zijn beschikbaar:

ID's (naam, beschrijving, hostsleutel)

Selecteer het type overeenkomst in de vervolgkeuzemenu's en voer vervolgens de tekst in de velden rechts in.

Grootte

Geplande grootte (een cijfer dat door de gebruiker wordt ingevoerd), Werkelijke grootte (een cijfer dat wordt berekend door de groottes van de studentensets die aan de activiteit zijn toegewezen, bij elkaar op te tellen), of Grootte (afhankelijk van welke van deze twee cijfers momenteel is geselecteerd als representatief voor de grootte van de activiteit).

Duur

Geef een minimumduur (in perioden) op in het vakje van en geef vervolgens een maximumduur (in perioden) op in het vakje tot. Een activiteit die aan dit criterium voldoet, heeft een duur die tussen de opgegeven waarden ligt (tot en met de laatste waarde).

Var.

Activiteitsfactor kan als vermenigvuldigingsfactor worden gebruikt bij het berekenen van statistieken.

Sectie-ID: selecteer Begint, Bevat of Is gelijk aan in het vervolgkeuzemenu en voer vervolgens een waarde in het lege veld in.

Gebruikerstekst

Selecteer Begint, Bevat of Is gelijk aan in het vervolgkeuzemenu en voer vervolgens tekst in het lege veld in.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018