Gebruik van de AutoFilter rij

Om de gegevens in een tabel te filteren, kunt u waardes direct in de Auto Filter rij invoeren. Enterprise Timetabler bouwt op basis van deze waardes een filter op.

Om de Auto Filter rij weer te geven, doet u het volgende:

 • Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop in de tabel en klik vervolgens op Toon Auto Filter rij. De rij wordt toegevoegd aan de bovenzijde van de tabel. Er wordt een trechter naast de rij Auto Filter weergegeven.

Ga als volgt te werk om gegevens in een tabel te filteren:

 1. Kies de kolom die u wilt filteren. Wanneer er een trechter wordt weergegeven wanneer u de muis boven de bovenste hoek van de kolomkop houdt, kan Enterprise Timetabler de kolom filteren.
 2. Voer een waarde in of selecteer deze in de auto-filtercel in die kolom:
  • U kunt in deze cel typen.
  • U kunt op de trechter in de bovenste hoek van de kolomkop klikken en vervolgens een waarde in het menu selecteren. U kunt (Lege waarden) selecteren, (Geen lege waarden), of een gegevenswaarde.
  • Om een filtervoorwaarde aan te maken die twee bepalingen bevat, selecteert u (Aangepast) in het menu. In het scherm Aangepast filter selecteert u operators, voert u waardes in en kiest u of gegevens aan beide bepalingen moeten voldoen ('En'), of aan slechts één voorwaarde ('Of'). Zo kunt u specificeren of de omvang van de module groter moet zijn dan 20 en kleiner dan 30.
 3. U kunt meer dan één kolom filteren; items die het filter passeren moeten aan alle criteria voldoen. Als u andere kolommen aan het filter wilt toevoegen, typt of selecteert u waarden in de cellen van andere kolommen.

N.B. Nadat u criteria aan het filter heeft toegevoegd, wordt het filter samengevat in een balk aan de onderzijde van het overzicht waarin de tabel staat.

Om het filter uit te schakelen doet u het volgende:

 • Klik op het selectievakje naast de filtersamenvatting aan de onderzijde van het overzicht. Dit selectievakje is nu leeg en het filter wordt niet langer toegepast. Om het filter weer te activeren, klikt u weer op het selectievakje.

Om het filter te verwijderen, doet u het volgende:

 • Klik op het kruis naast de filtersamenvatting aan de onderzijde van het overzicht

Wat u nu moet doen: Om een complexere functie aan een filter toe te voegen of het filter te bewerken kunt u de filter-bewerker gebruiken. U kunt bijvoorbeeld verschillende criteria voor dezelfde kolom aanmaken of verschillende criteria gebruiken. Zie Een geavanceerd filter aanmaken.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018