Het image opslaan wanneer u Enterprise Timetabler afsluit

Als Enterprise Timetabler het enige geopende Enterprise Foundation-programma is en u sluit het, kunt u kiezen om het image in het geheugen naar de harde schijf op te slaan. De volgende keer dat u Enterprise Foundation opstart, wordt het image geladen en ziet u uw wijzigingen.

Ga als volgt te werk om het image in het geheugen op te slaan naar de harde schrijf wanneer u Enterprise Timetabler afsluit:

  • Als Enterprise Timetabler het enige geopende Enterprise Foundation-programma is, bevat het venster Opslaan en afsluiten dat wordt weergegeven wanneer u het programma afsluit, een optie met de naam Wilt u een lokale kopie van de gegevens bewaren voor gebruik voor uw volgende sessie op dit apparaat?. Klik op Ja naast deze optie.

    N.B. Het image in het geheugen wordt door alle desktopprogramma's van Enterprise Foundation gebruikt die op uw werkstation actief zijn. Deze optie verschijnt dus alleen wanneer u het laatst overblijvende programma van Enterprise Foundation afsluit.Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018