Het huidige filter en de lay-out van de kolom opslaan

Nadat u een filter hebt aangemaakt dat past bij een specifieke taak, kunt u het filter opslaan. Wanneer u later een soortgelijke taak wilt uitvoeren, kunt u dit filter weer gebruiken. De kolomlay-out en sorteervolgorde worden ook opgeslagen. Zie Kiezen welke kolommen worden weergegeven in een tabel als u de lay-out van de kolom wilt wijzigen.

Om de set-up van het deelvenster Objectenoverzicht of Activiteiten te kunnen delen of er een back-up van te kunnen maken, kunt u die back-up opslaan naar een bestand op uw computer. U kunt dat bestand naar collega's sturen of het opnieuw laden als u ontdekt dat de lay-out niet langer in de toepassing staat.

Over deze taak: De instellingen van het Objectenoverzicht zijn onafhankelijk van de instellingen van het Activiteitenoverzicht. Om de huidige set-up van beide deelvensters op te slaan, moet u de set-up van het deelvenster Objectenoverzicht opslaan, en dan afzonderlijk de set-up van het deelvenster Activiteiten opslaan.

N.B. In deze sectie worden het filter, de tabelsorteervolgorde en kolomlay-out samen een lay-out genoemd.

Lay-outs bewaren

Ga als volgt te werk om de huidige lay-out van het deelvenster Objectenoverzicht of Activiteiten op te slaan:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de koprij van de tabel in het deelvenster waarvan u de lay-out wilt opslaan.
 2. Klik op Bewaar lay-out.
 3. Voer een naam in voor de lay-out in het vakje Opslaan als en klik op OK.
 4. Als u de lay-out wilt opslaan naar een bestand op uw computer, selecteert u een locatie voor het bestand in het venster Lay-out opslaan op schijf, voert u een bestandsnaam in het vakje Bestandsnaam in en klikt u op Opslaan. Als u geen bestand wilt maken, kunt u ook op Annuleren klikken; uw lay-out wordt in de toepassing opgeslagen en is beschikbaar via het menu Zet lay-out terug, maar wordt niet als bestand opgeslagen.

N.B. U kunt een bestand maken dat alle eerder opgeslagen lay-outs bevat, zoals hierboven beschreven, in het deelvenster Objectenoverzicht of Activiteiten. Lay-outs voor beide deelvensters staan in het bestand. Niet-opgeslagen lay-outwijzigingen worden echter niet opgeslagen; om ervoor te zorgen dat het opgeslagen bestand de huidige lay-outs bevat, volgt u de instructies voor Lay-outs bewaren hierboven. Dit collectieve lay-outbestand is handig voor back-ups.

Ga als volgt te werk om de lay-out van het deelvenster Objectenoverzicht en Activiteiten gezamenlijk op te slaan:

 1. Klik in een van deze deelvensters met de rechtermuisknop op de koprij van de tabel.
 2. Klik op Lay-outs opslaan naar schijf.
 3. Selecteer in het venster Lay-outs opslaan op schijf een locatie voor het bestand, en typ een bestandsnaam in het vakje Bestandsnaam.
 4. Klik op Opslaan. Het lay-outbestand wordt gemaakt.
 5. Als u de opgeslagen lay-outs wilt toevoegen aan het menu Zet lay-out terug (zodat u ze indien nodig opnieuw kunt toepassen), leest u Lay-outs laden hieronder.

Lay-outs laden

Ga als volgt te werk om lay-outs te laden die naar een bestand zijn opgeslagen en ze aan het menu Zet lay-out terug van het toepasselijke deelvenster toe te voegen. Als een geladen lay-out al in het menu Zet lay-out terug staat, vraagt de toepassing u of de lay-out in het menu Zet lay-out terug moet worden overschreven door de lay-outdefinitie in het bestand.

 1. Klik in het deelvenster Objectenoverzicht of Activiteiten met de rechtermuisknop op de koprij van de tabel, en klik vervolgens op Lay-outs laden van schijf.
 2. Zoek het bestand in het venster Opgeslagen lay-outbestand openen en selecteer het.
 3. Klik op Openen. Elke lay-out in het bestand wordt toegevoegd aan het Zet lay-out terug van het toepasselijke deelvenster.

Lay-out toepassen

Ga als volgt te werk om een lay-out toe te passen op het deelvenster Objectenoverzicht of Activiteiten:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de koprij van de tabel in het deelvenster dat u wilt wijzigen.
 2. Klik op een lay-out in het menu Zet lay-out terug.

Lay-out verwijderen

Over deze taak: Met deze taak verwijdert u een lay-out uit het menu Zet lay-out terug. Als de lay-out is geladen vanuit een bestand, wordt het bestand niet verwijderd.

Ga als volgt te werk om een opgeslagen lay-out te verwijderen:

 1. In het Objectenoverzicht of het Activiteitenoverzicht klikt u met de rechtermuisknop op de koprij van de tabel.
 2. Klik in het menu Verwijder lay-out op een lay-out.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018