Wijzigingen ontvangen van andere gebruikers

Wanneer andere gebruikers hun wijzigingen naar de SDB sturen, kunt u deze wijzigingen via de functie Verversen toepassen op het image in het geheugen van uw werkstation. De veranderingen worden zichtbaar in Enterprise Timetabler. U kunt de functie Verversen handmatig toepassen, of automatisch op gezette tijden door het systeem laten uitvoeren.

Over deze taak: Soms zijn de ontvangen wijzigingen van toepassing op items die u in het image hebt veranderd. Als u uw wijzigingen niet naar de SDB heeft gestuurd, verschijnt het scherm Conflicten opgemerkt in de SDB verversing bij de transactie.

Om conflicterende gegevens te vermijden, verdient het aanbeveling om het image regelmatig te verversen en de functie Terugschrijven te gebruiken. Om u eraan te herinneren het image te verversen, stelt u de Herinnering SDB verversen in.

Ga als volgt te werk om de functie Verversen handmatig uit te voeren:

 • In de hoofdmenubalk klikt u op Verversen .

Ga als volgt te werk om de functie Verversen automatisch op specifieke tijden uit te voeren:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.
 2. Selecteer op de tab Applicatie in het scherm Opties het veld Auto SDB Refresh.
 3. Om de intervaltijd voor het automatisch verversen in te stellen, voert u een waarde in of kiest u een waarde in het veld Herinnering SDB verversen.

  N.B. Deze waarde beheert ook de Herinnering SDB verversen.

 4. Voer een waarde in of selecteer deze in het veld SDB verversing countdown . Wanneer het automatische verversen begint, kunt u ervoor kiezen om dit uit te stellen. Deze instelling bepaalt hoeveel seconden Enterprise Timetabler wacht op uw input. Als u niet reageert, begint het verversen.
 5. Klik op OK.
 6. Als de Verversen-interval voorbij is, toont Enterprise Timetabler het bericht “Uw gegevens zijn niet ververst van de SDB”. Voer één van de volgende handelingen uit:
  • Om meteen met het verversen te beginnen, klikt u op OK.
  • Om het verversen uit te stellen, klikt u op Uitstellen.
  • Als u niet op een knop klikt, begint het verversen na het aantal seconden dat u in stap 4 heeft ingesteld.

Resultaat: Wijzigingen die door andere gebruikers zijn gemaakt, worden vanuit de SDB binnengehaald. In de statusbalk onderaan het scherm van Enterprise Timetabler wordt de waarde Laatste verversing SDB bijgewerkt naar de huidige tijd.

Gerelateerde taken

Uw wijzigingen opslaanScientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018