Een geavanceerd filter aanmaken

U kunt de filter-bewerker gebruiken om een filter aan te maken, of complexere functies aan een eenvoudig filter toe te voegen.

Over deze taak: Geavanceerde filters bieden de volgende voordelen:

 • U kunt kiezen uit een reeks operators. U kunt bijvoorbeeld de 'Is niet tussen'-operator gebruiken in een voorwaarde op een numerieke eigenschap.
 • U kunt meerdere voorwaarden definiëren voor dezelfde eigenschap. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar modules waarvan de naam de termen 'Marketing' of 'Financiën' bevat.
 • U kunt voorwaarden groeperen, zodat ze gezamenlijk worden beoordeeld, als een afzonderlijk onderdeel van een grotere vraag. U kunt bijvoorbeeld een 'Of'-groep voor voorwaarden aanmaken, waarbij de gegevens tenminste aan één van deze voorwaarden moeten voldoen. Vervolgens kunt u een 'En'-groep aanmaken die de 'Of'-groep bevat en andere voorwaarden waaraan de gegevens volledig moeten voldoen.
 • U kunt bijvoorbeeld zoeken naar modules waarvan de naam de termen 'Marketing' of 'Financiën' bevat, en waarvoor de grootte groter is dan 10.

Een screenshot met cijfers voor instructies om een geavanceerd filter te maken

Een geavanceerd filter aanmaken (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

Om de filter-bewerker te openen, doet u het volgende:

 • Als u al een filter hebt aangemaakt, klikt u op Bewerk filter in de samenvattende filterrij onder de tabel.
 • Of, om een filter aan te maken, klikt u met de rechtermuisknop op een kolomkop in de tabel, en vervolgens op Filter-bewerker (zie 1 hierboven). Standaard bevat een nieuw filter één sjabloonvoorwaarde.

Om een voorwaarde aan het filter toe te voegen:

 1. Om een voorwaarde aan een groep toe te voegen, klikt u op het plusje (2) naast de groep-operator (bijvoorbeeld: EN).
 2. Om de eigenschap te kiezen die als thema in de voorwaarde wordt gebruikt, klikt u op de thans geselecteerde eigenschap (3) en vervolgens kiest u uit het menu.
 3. Om de operator te kiezen die in de voorwaarde wordt gebruikt, klikt u op de thans geselecteerde eigenschap (4) en vervolgens kiest u uit het menu.
 4. Om de gegevenswaarde te specificeren die in de voorwaarde wordt gebruikt, klikt u op de huidige waarde (5) en voert u vervolgens een nieuwe waarde in. Nieuwe voorwaarden hebben de standaardwaarde '<voer een waarde in>'.

Ga als volgt te werk om een voorwaarde te verwijderen:

 • Klik op het kruisje (6) naast de voorwaarde.

Om een groep toe te voegen, doet u het volgende:

 • Klik op de thans geselecteerde operator (7) en klik op Groep toevoegen. Elke groep vormt een afzonderlijke bepaling van de query.

Om een groep-operator te kiezen, doet u het volgende:

 • Klik op de thans geselecteerde operator (7) (bijvoorbeeld 'And') en kies vervolgens uit de lijst. De groep-operator bepaalt aan welke filtervoorwaarden in de groep een item moet voldoen.

Om een groep te verwijderen, doet u het volgende:

 • Klik op de groep-operator (8) en vervolgens op Groep verwijderen.


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018