Bestanddelen van de beschikbaarheidspatroon-editor

U kunt de beschikbaarheidspatroon-editor gebruiken om de beschikbaarheid van hele weken en van afzonderlijke periodes binnen een week te bepalen.

Een screenshot met cijfers waarmee de positie van de elementen van de beschikbaarheidspatroon-editor worden beschreven

Onderdelen van de beschikbaarheidspatroon-editor (klik op de afbeelding om deze uit te breiden)

De beschikbaarheidspatroon-editor bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De balk Onderwijsweekpatroon (zie 1 hierboven). Elke cel in de balk staat voor een week in het leerjaar. Weken die beschikbaar zijn, zijn grijs gekleurd (2); weken die niet beschikbaar zijn, zijn niet gekleurd (3).
  • De balk Weekpatroon voor beperkingen (4). De geselecteerde weken bepalen op welke weken uw handelingen in het weekrooster worden toegepast. Geselecteerde weken zijn grijs gekleurd (5); niet-geselecteerde weken zijn niet gekleurd (6).
  • Het weekrooster. U kunt de beschikbaarheid van iedere periode van de lesweek bepalen. Een docent kan bijvoorbeeld maandag en dinsdag de hele dag en woensdagmorgen niet beschikbaar zijn, maar de rest van de tijd wel.
    • Beschikbare periodes zijn wit gekleurd (7); niet-beschikbare periodes zijn donkergrijs gekleurd (8); periodes die slechts beschikbaar zijn in een subset van de weken die geselecteerd zijn in de balk Weekpatroon voor beperkingen, zijn lichtgrijs gekleurd (9).


Scientia-ref: 4112. Voor Enterprise Timetabler 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018