Inhoud

Over Enterprise Timetabler
Over deze handleiding
Doelgroep
Bereik
Documentoverzicht
Ondersteuning
Copyright
Enterprise Timetabler scherm
Start Enterprise Timetabler en laad roostergegevens
Interactie tussen de applicatie, images, de database en de SDB
Configureer Enterprise Foundation om SQL Server te gebruiken
De gebruikersinterface wijzigen
Tabellen
Kies welke kolommen worden weergegeven in een tabel
De volgorde van de kolommen wijzigen
Wijzigen van kolombreedte
Een overzicht verbergen, zichtbaar maken, of vastzetten
Een overzicht verplaatsen of vastzetten
De gebruikersinterface terugzetten naar beginwaarden
De taal van de gebruikersinterface wijzigen
Wijzigingen ontvangen van andere gebruikers
Conflicten bekijken die tijdens het verversen zijn ontstaan
Herinnering SDB verversen instellen
Uw wijzigingen opslaan
Stuur wijzigingen naar de SDB
Het image opslaan wanneer u Enterprise Timetabler afsluit
Snapshots
Een snapshot aanmaken
Een snapshot laden
Wijzigingen aan de snapshot terugschrijven naar een SDB
Gegevens in andere applicaties van Enterprise Foundation wijzigen
Activiteiten en roosters bekijken
Items in een tabel zoeken, filteren en groeperen
Gebruik van de AutoFilter rij
Een geavanceerd filter aanmaken
Groep-items in een tabel
Een Activiteiten Filter aanmaken
Eigenschappen Activiteiten Filter - Audit
Eigenschappen Activiteiten Filter - Tab Dag/Tijd
Eigenschappen Activiteiten Filter - Tab Weken
Eigenschappen Activiteiten Filter - Tab Categorieën
Eigenschappen Activiteiten Filter - Tab Middelen
Eigenschappen Activiteiten Filter - Tab Status
Eigenschappen Activiteiten Filter - Tab Algemeen
Items in een tabel sorteren
Weekpatroonbalk
Bekeken weken verfijnen
Het overzicht van het rooster wijzigen
Gecombineerd rooster
Gedetailleerd rooster
Multi-view rooster
De richting van het rooster wijzigen
Dagen en tijden uitsluiten van het roosteroverzicht
De weergegeven details van de activiteit wijzigen
De lay-out van de activiteit bewerken
Aangeven wanneer een activiteit geroosterd kan worden
Aangeven waarom een activiteit niet op een specifieke aanvangstijd geroosterd kan worden
Een nieuw roosterscherm openen
Het huidige filter en de lay-out van de kolom opslaan
Een nieuwe activiteit toevoegen
Een activiteit aanmaken vanuit een sjabloon
Handmatig een activiteit aanmaken
Items waaraan activiteiten zijn gekoppeld
Een activiteit kopiëren
Opties om activiteiten te kopiëren
Een geroosterde activiteit kopiëren (slepen en neerzetten)
Maak activiteiten voor een sectie
Volgordelijkheid
Gelijktijdige activiteit relaties
Voorafgaande en opvolgende activiteitrelaties
Volgordelijkheid toevoegen
Activiteiteigenschappen
Activiteitsvereisten
Een flexibel benodigd middel toevoegen aan een activiteit
Een vooraf ingestelde vereiste aan een activiteit toevoegen
Vooraf ingestelde vereisten toepassen die roosterproblemen veroorzaken
Vooraf ingestelde dagen en tijden voor een activiteit
Verzamelde Middelen aan een activiteit toevoegen
Gezamenlijke activiteiten
Een gezamenlijke activiteit aanmaken
Opties Gezamenlijke activiteiten
De naam en beschrijving van een gezamenlijke activiteit wijzigen
Een activiteit toevoegen aan een gezamenlijke activiteit
Een activiteit verwijderen uit een gezamenlijke activiteit
Een gezamenlijke activiteit wissen
Toestemmingniveaus
Geen toestemming
’Aanvraag’ rechten
Volledige toestemming
Een activiteit wijzigen
Voorgestelde dagen en tijden instellen of niet instellen
Het beschikbaarheidspatroon van een activiteit wijzigen
De beschikbaarheid van periodes wijzigen
Bestanddelen van de beschikbaarheidspatroon-editor
Groepen en labels
Activiteiten aan een groep toevoegen
Activiteiten labelen
Varianten
Varianten recombineren
Varianten samensmelten
Sommige varianten van een activiteit wissen
Op één na alle varianten van een activiteit verwijderen
Alle varianten van een activiteit verwijderen
Activiteiten verwijderen
Boekingen aanmaken
Boekingsvereisten
Een aanvraag voor een middel toestaan of weigeren
Een rooster afdrukken of exporteren
Een activiteit roosteren
Automatisch roosteren van activiteiten
Backtrack roosteren
Activiteiten automatisch roosteren (Roosteren Speciaal)
Handmatig een activiteit roosteren
Toon scores
Ongeldige begintijden
Activiteiten identificeren die het roosteren van een gespecificeerde activiteit blokkeren
Meer redenen tonen in het Redenenoverzicht
De tijdsduur van een geroosterde activiteit wijzigen
Selecteer welke harde beperkingen dwingend worden opgelegd
Beperkingen doorbreken
Roosteropties
Niet-roosterbare activiteiten overslaan
Volledige reis controle
Dubbelboeken \ Onder Middelen \ Uit
Middel uitstellen
Aanpassen van roostervoorkeuren
Zachte beperkingen
Aanvraagmode
Uitkomst van handelingen in aanvraagmode
Een activiteit herroosteren
Herroosteren (toewijzen geschikte middelen)
Herroosteren
Een dag en tijd kiezen wanneer de huidige middelen beschikbaar zijn
Een dag en tijd kiezen wanneer alternatieve middelen beschikbaar zijn
De geroosterde weken van een activiteit wijzigen
Een roosterprobleem oplossen
Soorten problemen
Roosterproblemen opsommen
Een lijst roosterproblemen afdrukken
Een roosterprobleem waiven
Waivers opsommen
Een waiver van een roosterprobleem intrekken
Overtollige waivers
Een overtollige waiver verwijderen
Activiteiten ontroosteren
Toewijzing middelen wijzigen
Handmatig geschikte middelen selecteren
Zoeken naar middelen die op een andere dag en tijd beschikbaar zijn
Zoek een groep geschikte en beschikbare middelen
Overzicht van aanvragen in behandeling
Toewijzing studentenset aanpassen
Middelen ontroosteren
Gebruikersbeheer
Toegangsbeheer van gebruikers tot gegevens en functies
Gebruikersactiviteiten controleren
Toegang tot logs
Feedback