Aanvraag (request)

Een verzoek tot goedkeuring om een gespecificeerd middel aan een activiteit toe te wijzen.