Werkelijke grootte (real size)

Het aantal studenten dat is ingeschreven voor, of deel uitmaakt van een item. De volgende items hebben een werkelijke grootte: studieprogramma, studiepad, module, activiteit, en studentenset.