Keuzemodule (elective module)

Een module waarvoor de student is ingeschreven, maar die niet verplicht is of die optioneel is in het programma van de student.