Toewijzen (allocate; werkwoord)

  1. Een student toewijzen aan een studentenset.
  2. Een studentenset toewijzen aan een activiteit.
  3. Een middel toewijzen aan een activiteit tijdens het roosteren (zie schedule).