U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Roosteren > Een roosterprobleem oplossen > Een roosterprobleem waiven

Een roosterprobleem waiven

Om aan te geven dat een roosterprobleem wordt getolereerd, waivet u het probleem. Een waiver bevat een reden waarom het probleem wordt getolereerd, en er wordt geregistreerd wanneer en door wie de waiver werd aangemaakt. Een docent kan bijvoorbeeld twee activiteiten tegelijkertijd uitvoeren. Als u een docent aan twee gelijktijdige activiteiten kunt toewijzen, kunt het probleem dubbelboeken dat hierdoor ontstaat, waiven.

Over deze taak: De reikwijdte van een bestaande waiver bestrijkt iedere volgende uitbreiding van het probleem. Als een docent bijvoorbeeld een probleem heeft voor het maximum aantal uren omdat de totale duur van zijn activiteiten op maandag te lang is, wordt het bestaande probleem uitgebreid als er meer activiteiten op maandag aan deze docent worden toegewezen. Er wordt geen nieuw probleem gecreëerd. Nieuwe problemen, daarentegen, worden niet door bestaande problemen gewaived. Als de docent vervolgens op dinsdag teveel uren heeft, wordt een nieuw probleem gegenereerd; de waiver voor maandagen is niet relevant.

Om een probleem te waiven dat in het Objectenoverzicht wordt weergegeven, doet u het volgende:

  1. Als de probleemlijst nog niet in het Objectenoverzicht wordt weergegeven, klikt u op Problemen / Gewaived in het Statusoverzicht.
  2. In de oppervlakte Activiteitsproblemen selecteert u de problemen die gewaived moeten worden. U kunt meerdere problemen selecteren. Om alle problemen van een specifiek soort te waiven, klikt u op het soort probleem.
  3. In het menu Acties, wijst u met de pijl naar Problemen, en vervolgens klikt u op Waive problemen.
  4. In het scherm U dient een reden op te geven voor deze Waiver, moet worden uitgelegd waarom het probleem wordt getolereerd.
  5. Klik op OK.

Om een probleem te waiven dat in het scherm Bijbehorende Problemen wordt getoond, doet u het volgende:

  1. Om het scherm Bijbehorende Problemen voor een activiteit te tonen, klikt u met de rechtermuisknop op de activiteit die problemen heeft die u wilt waiven, en vervolgens op Bekijk gerelateerde problemen.
  2. Selecteer de problemen die gewaived moeten worden. U kunt meerdere problemen selecteren. Om alle problemen van een specifiek soort te waiven, klikt u op het soort probleem.
  3. Klik op Waive Problemen
  4. In het scherm U dient een reden op te geven voor deze Waiver, legt u uit waarom het probleem wordt getolereerd.
  5. Klik op OK.

Resultaat: Enterprise Timetabler maakt waivers aan voor de geselecteerde problemen. De waivertelling naast de knop Problemen / Gewaived in het Statusoverzicht neemt toe.

In het scherm Bijbehorende Problemen voor een activiteit, wordt in de kolom Waived aangegeven welke problemen zijn gewaived.

Referentie materialen

Soorten problemen