U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Toewijzing middelen wijzigen > Handmatig geschikte middelen selecteren

Handmatig geschikte middelen selecteren

U kunt zoeken naar geschikte, beschikbare bronnen en vervolgens selecteren welke middelen worden toegewezen aan een activiteit.

Voordat u begint: Volgt u stappen 1 tot 3 van Toewijzing middelen wijzigen.

Over deze taak: U kunt alle geschikte, beschikbare middelen toewijzen waarvoor u volledige toestemming hebt om deze te gebruiken. Een geschikt middel heeft de volgende kenmerken:

  • Het voldoet aan de geschiktheidscriteria van de activiteit. Om de tabel Beschikbaarheden voor een soort middel te tonen, klikt u op het plus-icoon in de bovenste hoek van de tab-rij Middelen die correspondeert met het soort middel.
  • De middelen zijn eigendom van, of worden gedeeld met de afdeling van de activiteit.
  • Als het een zaal betreft, is de capaciteit gelijk aan of groter dan de grootte van de activiteit.
  • Als het een zaal betreft, heeft deze een zone die overeenkomt met, of deel uitmaakt van de zone van de activiteit.

Om te bepalen of een geschikt middel beschikbaar is, controleert Enterprise Timetabler het beschikbaarheidspatroon en het rooster van het middel. Als de activiteit is geroosterd, wordt in de controle de geroosterde dag en tijd van het middel gebruikt. Als de activiteit niet is geroosterd, wordt in de controle de voorgestelde dag en tijd van het middel gebruikt.

Om handmatig een geschikt middel te selecteren, doet u het volgende:

  1. Om de keuze uit te breiden tot middelen waarvoor u toestemming moet aanvragen om te gebruiken, klikt u op Aanvraagen in de Rooster werkbalk.
  2. In de tab Middelen in het Activiteitenoverzicht selecteert u in de toepasselijke rij Zoeken. Bijvoorbeeld, om een andere docent aan de geselecteerde activiteit toe te wijzen, klikt u op Zoeken in de rij Docenten.
  3. In de kolom Huidige bevat een tabel het thans toegewezen middel en andere beschikbare geschikte middelen. Voer één van de volgende handelingen uit:

Resultaat: Een reeks middelen die u acceptabel vindt, wordt opgesomd in de kolom Huidige De reeks middelen bestaat uit de middelen die u in tabellen hebt geselecteerd, en de middelen die zijn weergegeven in rijen waarin u niet op Zoeken hebt geklikt. Om het toewijzingsproces van de middelen af te ronden, gaat u door naar stap 5 van Toewijzing middelen wijzigen.