U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Roosteren > Een roosterprobleem oplossen > Waivers opsommen

Waivers opsommen

U kunt een lijst maken van alle huidige waivers. Sommige waivers zijn misschien overtollig.

Om een lijst van waivers te maken, doet u het volgende:

  1. Als de probleemlijst nog niet in het Objectenoverzicht wordt weergegeven, klikt u op Problemen / Gewaived in het Statusoverzicht.
  2. Om de oppervlakte Waivers te verruimen, klikt u op de pijlen in de oppervlakte Waivers. De waivers worden gegroepeerd per soort.

    NB: Als een waiver overtollig is geworden, zijn de gegevens gecursiveerd en in de kolom Overtollig staat een vinkje.

  3. Optioneel: Standaard worden Gewaivede problemen niet opgesomd in de oppervlakte Activiteitsproblemen in het Objectenoverzicht. Om deze instelling te wijzigen, klikt u op Toon waived problemen in de Problemenwerkbalk. Als u vervolgens klikt op Problemen / Gewaived in het Statusoverzicht, wordt de lijst van problemen opnieuw geladen; gewaivede problemen worden opgesomd.