U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Roosteren > Een roosterprobleem oplossen > Roosterproblemen opsommen

Roosterproblemen opsommen

U kunt een lijst maken van alle huidige roosterproblemen; de huidige telling van problemen wordt getoond naast de knop Problemen / Gewaived in het Statusoverzicht. Nadat u een probleem hebt geselecteerd, kunt u de activiteiten bekijken die aan het probleem zijn gekoppeld. Of u kunt een lijst maken van de problemen die een specifieke activiteit heeft, in plaats van het opstellen van een lijst met alle huidige roosterproblemen.

Om een lijst van de huidige problemen te maken, en de activiteiten te bekijken die aan een specifiek probleem zijn gekoppeld, doet u het volgende:

 1. Klik in het Statusoverzicht op Problemen / Gewaived. In het Objectenoverzicht, laadt Enterprise Timetabler het activiteitenfilter en configureert het zodanig dat de huidige problemen worden weergegeven. De problemen worden gegroepeerd per soort probleem.

  Tip: Om alleen bepaalde soorten problemen weer te geven, klikt u op de pijl naast Problemen / Gewaived, en vervolgens klikt u op Filter Opties. In het scherm Filterproblemen selecteert u de soorten problemen die u wilt bekijken, en vervolgens klikt u op Toepassen.

 2. In het Objectenoverzicht verruimt u een probleemtype in de oppervlakte Activiteitsproblemen. Enterprise Timetabler geeft een overzicht van dat soort problemen.

  Tip: In de kolom Beschrijving staat een gedetailleerde omschrijving van het probleem. Om de hele beschrijving te tonen, maakt u de kolom breder of wijst u met de muis naar de beschrijving.

 3. Om alle activiteiten waaraan het probleem is gekoppeld, weer te geven in een lijst, klikt u op het probleem, en vervolgens op Filter toepassen onderaan het Objectenoverzicht. In het Activiteitenoverzicht toont Enterprise Timetabler de activiteiten.

Om de problemen die aan een activiteit zijn gekoppeld, in een lijst weer te geven, doet u het volgende:

 1. In het Activiteitenoverzicht klikt u met de rechtermuisknop op de activiteit die problemen heeft, en vervolgens op Overzicht Bijbehorende Problemen.

  Tip: Om te bepalen of een activiteit een probleem heeft, voegt u de kolom Heeft problemen toe aan de tabel in het Activiteitenoverzicht.

 2. In het scherm Bijbehorende Problemen, verruimt u een soort probleem. Enterprise Timetabler geeft een overzicht van dat soort problemen.

  NB: In de kolom Beschrijving staat een gedetailleerde omschrijving van het probleem. Om de hele beschrijving te tonen, maakt u de kolom breder of wijst u met de muis naar de beschrijving.

Referentie materialen

Soorten problemen