U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Activiteiten > Een activiteit wijzigen > Het beschikbaarheidspatroon van een activiteit wijzigen

Het beschikbaarheidspatroon van een activiteit wijzigen

U kunt het beschikbaarheidspatroon van een activiteit wijzigen. Het onderwijsweekpatroon wordt bepaald door het beschikbaarheidspatroon van de activiteit en het beschikbaarheidspatroon van de bijbehorende module samen. De dagen waarop en de periodes waarvoor de activiteit kan worden geroosterd, worden bepaald door het beschikbaarheidspatroon van de activiteit en de beschikbaarheid van de andere items waaraan de activiteit is gekoppeld, zoals de benodigde middelen.

Over deze taak: Meer informatie over de bestanddelen van de beschikbaarheidspatroon-editor vindt u in Bestanddelen van de beschikbaarheidspatroon-editor.

Om het beschikbaarheidspatroon van een activiteit te wijzigen, doet u het volgende:

 1. In de tabel in het Activiteitenoverzicht klikt u met de rechtermuisknop op de activiteit en vervolgens op Activiteit aanpassen.
 2. In de oppervlakte Oplevering van het scherm Wijzig activiteit klikt u op de pijl in het veld Beschikbaarheid. De beschikbaarheidspatroon-editor gaat open.
 3. Optioneel: De opgeslagen patronen bekijken. U kunt een opgeslagen patroon direct gebruiken, of het veranderen:
  1. Als het selectievakje Gebruik aangepaste beschikbaarheid is geselecteerd, heft u de selectie op. De lijst met opgeslagen beschikbaarheidspatronen wordt geactiveerd en er wordt een patroon geselecteerd. NB: Het beschikbaarheidspatroon dat werd bepaald voordat u op Gebruik aangepaste beschikbaarheid klikte, wordt verwijderd.
  2. Bekijk de lijst opgeslagen beschikbaarheidspatronen om te zien of er patronen bij zijn die voldoen aan uw behoefte. Om een patroon te laden, klikt u erop. De balk Onderwijsweekpatroon en het weekrooster worden bijgewerkt.
  3. Om het geselecteerde patroon meteen te gebruiken, klikt u op de knop Sluit . In andere gevallen selecteert u het selectievakje Gebruik aangepaste beschikbaarheid om een aangepast patroon aan te maken dat hierop is gebaseerd, waarna u de onderstaande stappen volgt.
 4. Om de beschikbaarheid van hele weken te wijzigen, doet u het volgende:
  • Om de beschikbaarheid van een enkele week aan of uit te zetten, klikt u op de betreffende cel in de balk Onderwijsweekpatroon.
  • Om de beschikbaarheid van een reeks weken aan of uit te zetten, klikt u en sleept u de muis vanaf de eerste week in de reeks tot de laatste. De wijziging van de beschikbaarheid die op de eerste week van de reeks wordt toegepast, wordt op iedere week in de reeks toegepast.
  • Om alle weken als beschikbaar in te stellen, klikt u met de rechtermuisknop boven de balk en tussen een paar weeknummers en vervolgens klikt u op Selecteer alle weken. Als u alle weken als niet beschikbaar wilt instellen, klikt u op Verwijder alle weken.

  NB: Als een activiteit voor een gespecificeerde week niet beschikbaar is, kan de activiteit niet tijdens die week worden geroosterd.

 5. De beschikbaarheid van periodes binnen specifieke weken van het leerjaar wijzigen. .
 6. In de beschikbaarheidspatroon-editor klikt u op de knop Sluit .
 7. Klik in het scherm Wijzig activiteit op OK.