U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Activiteiten > Activiteiten en roosters bekijken > De lay-out van de activiteit bewerken

De lay-out van de activiteit bewerken

U kunt de opmaak en de indeling van de activiteitencellen in het rooster bewerken. Zo kunt u belangrijke informatie in dikgedrukte tekst weergeven, en gebieden die lange gegevenswaardes bevatten, zoals weekpatronen, vergroten.

Om het scherm van de Activiteitlayout-editor te openen, doet u het volgende:

 • Klik op de knop Opmaak activiteit in de werkbalk van het Rooster.

Om het huidige ontwerp aan te passen, doet u het volgende:

 1. Om een element toe te voegen aan het ontwerp, sleept u dit vanuit de eigenschappenlijst naar het ontwerp. Een lijn of veld geeft een geldig neerzetpunt aan. U kunt de volgende elementen toevoegen aan het ontwerp:
  • Activiteiteigenschappen: bijvoorbeeld, de eigenschap Naam afdeling.
  • Item Lege ruimte: Een lege ruimte waarvan u de grootte kunt veranderen.
  • Scheidingsteken: Een lege ruimte die tussen secties geplaatst kan worden, of de omvang van een bestaande sectie verkleinen.
  • Verdeler: Een lege ruimte die tussen secties geplaatst kan worden.
 2. Om een sectie te verplaatsen, kunt u deze slepen. Een lijn of veld geeft een geldig neerzetpunt aan.
 3. Om een sectie een andere afmeting te geven, sleept u aan de rand.
 4. Om een sectie op te maken, selecteert u de sectie, en gebruikt u de functies in de opmaak-werkbalk aan de bovenzijde van het scherm Activiteitlayout-editor.
  • Het selectievakje Kleur Activiteittype bepaalt de achtergrondkleur van de sectie. In Enterprise Desktop Reference Data Manager kan een kleur aan activiteittype worden gekoppeld (zoals een les, of een practicum).
 5. Om een element te verwijderen, sleept u het vanuit het ontwerp naar de eigenschappenlijst.
 6. Om het ontwerp op te slaan, klikt u op de knop Opslaan .

Om onbedoelde wijzigingen te voorkomen, kunt u delen van het ontwerp vergrendelen.

 1. Selecteer één of meer secties.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerde sectie.
 3. Klik op een commando in het menu Size Constraints.