U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Activiteiten > Een nieuwe activiteit toevoegen > Handmatig een activiteit aanmaken

Handmatig een activiteit aanmaken

Om de eigenschapswaardes van een nieuwe activiteit te specificeren, in plaats van deze te kopiëren vanuit een sjabloon of een andere activiteit, kunt u ze handmatig aanmaken.

Over deze taak: U moet een item selecteren waaraan de nieuwe activiteit wordt gekoppeld. Wanneer de activiteit is aangemaakt, maakt Enterprise Timetabler automatisch de koppeling tussen het item en de nieuwe activiteit. Als u bijvoorbeeld de nieuwe activiteit aan een zaal koppelt, wordt de zaal automatisch een vooraf ingestelde vereiste voor de activiteit.

Uw mogelijkheid om een activiteit handmatig aan te maken, hangt af van de aan u verleende toestemming.

Om handmatig een activiteit aan te maken, doet u het volgende:

 1. In het Objectenoverzicht zoekt u het item waaraan u de nieuwe activiteit wilt koppelen:
  1. In het menu aan de bovenzijde van het Objectenoverzicht selecteert u het toepasselijke soort item.
  2. Optioneel: Om het item waar u naar zoekt, gemakkelijker te vinden, kunt u kolommen toevoegen aan de tabel; sommige kolommen bevatten misschien gegevens die u helpen het item waar u naar zoekt, te identificeren. U kunt items zoeken, filteren en groeperen in de tabel in het Objectenoverzicht, en u kunt de items sorteren.
 2. Selecteer items in de tabel. Wanneer u een item in het Objectenoverzicht selecteert, kunnen de weken die in de weekpatroonbalk boven het roostergebied zijn geselecteerd, wijzigen. U kunt zien wanneer andere activiteiten die aan het item zijn gekoppeld, plaatsvinden. Meer informatie over de elementen van de weekpatroonbalk, en het effect hierop wanneer u een item in het Objectenoverzicht selecteert, vindt u in Weekpatroonbalk.

  NB: Afhankelijk van het huidige soort item, kunt u meerdere items selecteren. Als u bijvoorbeeld twee zalen selecteert, worden beide zalen een vooraf ingestelde vereiste voor de activiteit.

  NB: U moet een type item selecteren waaraan activiteiten direct zijn gekoppeld. De uitzondering op deze regel is Verzamelde Middelen; om een vereiste voor verzamelde middelen toe te voegen, moet u de activiteit aanmaken en vervolgens de vereiste toevoegen.

 3. Optioneel: Het beschikbaarheidspatroon van de nieuwe activiteit bevat een weekpatroon. Dat weekpatroon komt overeen met het weekpatroon dat thans wordt aangegeven door de lichtgrijze cellen in de weekpatroonbalk. U kunt het weekpatroon veranderen zodat het geschikt is voor de nieuwe activiteit. Om de selectie van een week aan of uit te zetten, klikt u op de betreffende cel in de weekpatroonbalk.
 4. Optioneel: Om de standaard tijdsduur van nieuwe activiteiten te wijzigen, bewerkt u het veld Standaardlengte periode in de Rooster werkbalk van het Enterprise Timetabler scherm.
 5. Om een activiteit aan te maken zonder deze te roosteren, klikt u op Activiteit maken in het Aanpassen menu.
 6. Of, om de activiteit in één handeling aan te maken en te roosteren, doet u het volgende: Deze optie is bruikbaar als de activiteit geen vereisten heeft, anders dan voor middelen die u in het Objectenoverzicht selecteerde. Deze middelen worden toegewezen aan de activiteit.
  1. Klik op de tab Gecombineerd Rooster boven het roostergebied.
  2. Als u in het Objectenoverzicht een item selecteerde waarvoor u toestemming hebt gevraagd om het te gebruiken, klikt u op Aanvragen in de Rooster werkbalk.
  3. Klik op Toon Aanvangs Tijden in het Overzicht menu. Geldige begintijden worden in het roostergebied door blauwe ruiten aangegeven. Als u in het Objectenoverzicht een item selecteerde waarvoor u toestemming hebt gevraagd om het te gebruiken, worden in plaats van blauwe ruiten gele driehoeken weergegeven. NB: Als u de standaard periodelengte wijzigt, kan een aantal geldige begintijden wijzigen. In roostercellen die ongeldige begintijden vertegenwoordigen, toont Enterprise Timetabler gekleurde balken.
  4. Kies een begintijd en dag, en klik vervolgens met de rechtermuisknop op de roostercel die deze tijd vertegenwoordigt.
  5. Om een activiteit op dat tijdstip aan te maken, klikt u op Maak activiteit.
  6. Om een activiteit op dat tijdstip aan te maken en tegelijkertijd de bijbehorende eigenschap van voorgestelde dagen en tijden in te stellen, klikt u op Activiteit aanmaken (Voorgestelde Dag/Tijd). Meer informatie over voorgestelde dag en tijd vindt u in Activiteiteigenschappen.
 7. In het scherm Wijzig activiteit voert u waardes in voor de activiteiteigenschappen.
 8. Klik op OK. Enterprise Timetabler creëert de activiteit en voegt deze toe aan de tabel in het Activiteitenoverzicht .

  NB: Als de activiteit aan een module is gekoppeld, bestaat het onderwijsweekpatroon van de activiteit uit de weken die gebruikelijk zijn voor het beschikbaarheidspatroon van de activiteit en het beschikbaarheidspatroon van de module waarvan de activiteit deel uitmaakt. In andere gevallen komt het onderwijsweekpatroon van de activiteit overeen met de beschikbaarheidspatroon van de activiteit.

Wat u nu moet doen: Als de nieuwe activiteit niet geroosterd is, zult u het moeten roosteren om het aan het rooster toe te voegen.