U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Activiteiten > Een nieuwe activiteit toevoegen > Maak activiteiten voor een sectie

Maak activiteiten voor een sectie

Enterprise Timetabler kan de activiteiten genereren die een student, die is ingeschreven voor een sectie, moet bijwonen.

Over deze taak: Eerst moet u geldige leveringen voor de secties bepalen. Een levering definieert hoeveel activiteiten per week nodig zijn om het onderwijs van een module te leveren. Ook wordt de lengte van de activiteit door de levering gedefinieerd. Bijvoorbeeld, als er modules zijn die zes onderwijsperiodes per week moeten leveren, kunt u twee leveringen bepalen: 2 activiteiten met een lengte van 3 tijdsduurblokken en 3 activiteiten met een lengte van 2 tijdsduurblokken.

Om activiteiten aan te maken, kiest u een module en vervolgens een levering. Een levering kan voor iedere module worden gebruikt.

Om deze procedure af te ronden, moet Enterprise Timetabler zo zijn geconfigureerd dat het Secties menu wordt weergegeven.

Om activiteiten voor een sectie aan te maken, doet u het volgende:

 1. Om geldige leveringen te definiëren, doet u het volgende:
  1. In het Aanpassen menu, wijst u met de muispijl naar Secties, vervolgens klikt u op Wijzig Levering Sectie Structuur.
  2. In het scherm Wijzig Levering Sectie Structuur bepaalt u de leveringen. Om bijvoorbeeld een levering te definiëren die uit 2 activiteiten bestaat die 3 tijdsduurblokken lang zijn, klikt u op het plus-icoon om een rij aan de tabel toe te voegen. Vervolgens voert u 2 in de kolom No. Occurrences in Week en 3 in de kolom Duration in.
  3. Klik op OK.
 2. Klik in de lijst aan de bovenzijde van het Objectenoverzicht op Modules.
 3. Klik op de module waarvoor u activiteiten wilt aanmaken.
 4. In het Aanpassen menu, wijst u met de muispijl naar Secties, vervolgens klikt u op Sectie Activiteiten Aanmaken.
 5. Selecteer een levering in de oppervlakte Select the required section delivery.

  NB: U kunt uit leveringen kiezen die het aantal door de module vereiste tijdsduurblokken leveren. De vereiste wordt bepaald in de eigenschap Gebruikerstekst 5 van de cursus of het studieprogramma waaraan de module gekoppeld is. De instelling SourceOfRequiredSectionPeriods in het bestand EnterpriseTimetabler.exe.config bepaalt of Enterprise Timetabler verwijst naar die eigenschap van de cursus, of naar de eigenschap van het studieprogramma.

 6. In het veld Number to generate, selecteert u het aantal secties, of voert u het aantal secties in, waarvoor u activiteiten wilt aanmaken.
 7. Als de waarde van No. Occurrences in Week van de geselecteerde levering groter is dan 1, selecteert u in de daglijst de dagen waarop het onderwijs geleverd moet worden. Als de waarde 1 is, hebt u de optie om een dag te selecteren. Als u geen dag selecteert, kiest Enterprise Timetabler tijdens het roosteren de dag waarop de activiteit plaatsvindt.

  NB: Voor iedere sectie maakt Enterprise Timetabler één activiteit aan met meerdere malen per week. Als de levering die u selecteert bijvoorbeeld uit 2 activiteiten van 3 tijdsduurblokken bestaat, en u selecteert dinsdag en donderdag, creëert Enterprise Timetabler een activiteit van 3 tijdsblokken met dinsdag en donderdag als voorgestelde dagen. Wanneer de activiteit is geroosterd, vindt deze plaats op die twee dagen.

 8. Optioneel: Om de eigenschap Voorgestelde tijd van de nieuwe activiteiten in te stellen, selecteert u een tijd uit de lijst. Standaard wordt de eigenschap ingesteld op 'Geen voorgestelde tijd'. Om de waarde van deze eigenschap terug te zetten op 'Geen voorgestelde tijd' nadat u een tijd hebt geselecteerd, klikt u op het kruis naast de lijst.
 9. Als de activiteiten vereisten hebben ten aanzien van de middelen, klikt u op de pijl in de corresponderende rij van de oppervlakte Optionally specify resource requirements en specificeert u de vereiste. De tabel Beschikbaar in de oppervlakte Vooraf ingesteld bevat uitsluitend middelen waarvoor u volledige toestemming hebt om te gebruiken. De controlefuncties in de Middelen editor zijn gelijk aan de controlefuncties die beschreven worden in Een flexibel benodigd middel toevoegen aan een activiteit en Een vooraf ingestelde vereiste aan een activiteit toevoegen:
  • Het veld Vereist aantal is gelijk aan het veld Nummer.
  • De oppervlakte Geschiktheden is gelijk aan de tabel Beschikbaarheden.
  • NB: In het scherm Resource Editor kan een flexibele vereiste uitsluitend bestaan uit een lijst geschiktheden.
  • De oppervlakte Vooraf ingesteld is gelijk aan de tabel Handmatige selectie. Wanneer u geschiktheden kiest, wordt de tabel Beschikbaar in de oppervlakte Vooraf ingesteld bijgewerkt.
  • Om de middelen te selecteren die u wilt toevoegen als vooraf ingestelde vereisten, verplaatst u deze van de lijst Beschikbaar in de oppervlakte vooraf ingesteld, naar de lijst Geselecteerd.
 10. U kunt studentensets aanmaken om de studenten te vertegenwoordigen die deelnemen aan de secties. Voor iedere activiteit wordt één studentenset aangemaakt. Om studentensets aan te maken, doet u het volgende:
  1. Selecteer Create Student Set.
  2. In het veld onder het selectievakje kunt u de preview van de naam van de studentenset bekijken.
  3. Om de naam te wijzigen, klikt u op Student Set Name, past u de opties in het scherm Studentenset Naam aan, en klikt u op Opslaan. De controlefuncties in de oppervlaktes Basis, Scheidingsteken, en Voorvoegsel zijn gelijk aan diegene die beschreven worden in Opties om activiteiten te kopiëren. Maar in het oppervlakte Basis zijn de opties Module (die correspondeert met de 'naam van het item dat u hebt geselecteerd'-optie in Opties om activiteiten te kopiëren) en Andere de enige opties.
 11. Om activiteiten te genereren, klikt u op Generate.

Resultaat: Enterprise Timetabler genereert het gevraagde aantal activiteiten. De activiteitnaam bevat de naam van de module. Als u ervoor kiest om een studentenset aan te maken, wordt deze aan de activiteit toegewezen.