U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Roosteren > Een activiteit roosteren > De tijdsduur van een geroosterde activiteit wijzigen

De tijdsduur van een geroosterde activiteit wijzigen

U kunt een geroosterde activiteit inkorten of verlengen. De toewijzing van middelen aan de activiteit blijft ongewijzigd.

Om de tijdsduur van een activiteit te wijzigen, doet u het volgende:

  1. In de tabel in het Activiteitenoverzicht, selecteert u de activiteit die u wilt veranderen.
  2. In het roosteroppervlakte sleept u de eindtijd van de activiteit naar een nieuwe eindtijd.

De laatst mogelijke eindtijd waar u naartoe kunt slepen, wordt aangegeven door een stippellijn.

Resultaat: De tijdsduur van de activiteit wijzigt. Als gevolg hiervan kan het aantal blauwe ruiten waarmee overige geldige begintijden voor de activiteit worden aangegeven, worden gewijzigd.