U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Roosteren > Een activiteit roosteren > Automatisch roosteren van activiteiten

Automatisch roosteren van activiteiten

U kunt één of meerdere activiteiten automatisch roosteren. U kunt bijvoorbeeld alle activiteiten die deel uitmaken van een bepaalde module inroosteren.

Voordat u begint: Beslis of u de standaard roosterfunctie wilt gebruiken, of backtrack roosteren. Gebruik eerst de standaard roosterfunctie. Als hiermee geen roosteroplossing voor sommige activiteiten wordt gevonden, gebruik dan de functie backtrack roosteren op de ongeroosterde activiteiten.

Over deze taak: Tijdens het roosteren wijst Enterprise Timetabler geschikte, beschikbare middelen toe waarvoor u volledige toestemming hebt om te gebruiken. Om middelen op te nemen waarvoor u toestemming hebt gevraagd om te gebruiken, gebruikt u aanvraagmode. Een geschikt middel heeft de volgende kenmerken:

 • Het voldoet aan de vereisten van de activiteit. NB: Als de activiteit een vooraf ingestelde vereiste voor een middel heeft, kunnen alleen de begintijden waarop het middel beschikbaar is, geldig zijn.
 • Een geschikt middel is eigendom van, of worden gedeeld met de afdeling van de activiteit.
 • Als het een zaal betreft, is de capaciteit gelijk aan of groter dan de grootte van de activiteit.
 • Als het een zaal betreft, heeft het een zone die overeenkomt met, of deel uitmaakt van de zone van de activiteit.

Om activiteiten te roosteren, doet u het volgende:

 1. Kies welke activiteiten u wilt roosteren:
  • Om alle activiteiten te roosteren die gekoppeld zijn aan een item in het Objectenoverzicht, selecteert u de items in het Objectenoverzicht. U kunt meerdere items selecteren. U kunt bijvoorbeeld meerdere modules selecteren.
  • Om specifieke activiteiten te roosteren, selecteert u items in het Objectenoverzicht, en vervolgens selecteert u activiteiten in de tabel in het Activiteitenoverzicht.
 2. Bekijk de roostervoorkeuren en rooster opties om u ervan te verzekeren dat hun instellingen geschikt zijn.
 3. Voer een roosterfunctie uit:
  • Om standaard roosteren te gebruiken, klikt u op Rooster in het Roosteren menu.
  • Om backtrack roosteren te gebruiken, klikt u op Backtrack in het Roosteren menu.

Resultaat: Enterprise Timetabler roostert de activiteiten en wijst de middelen toe. Als de verwerking wat langer duurt, toont Enterprise Timetabler een voortgangsbalk. Tijdens het verwerken geeft Enterprise Timetabler een icoon weer in de benedenhoek van het Enterprise Timetabler scherm. Met deze icoon wordt aangegeven dat gegevenswijzigingen, zoals bijgewerkte waardes van Geroosterde Dagen en Geroosterde tijden voor een activiteit worden gekopieerd vanaf het image van de database..

Activiteiten die geroosterd kunnen worden, worden toegevoegd aan het rooster van hun middelen, en aan het rooster van andere items waaraan de activiteiten gekoppeld zijn (bijvoorbeeld de module).

De geroosterde dag en tijd van een activiteit kent geen conflicten wat betreft de middelen en studentensets. De geroosterde dag en tijd voldoen ook aan de harde beperkingen van de activiteit en de hieraan gekoppelde items, zoals de middelen, de studentensets, het activiteitsjabloon, de module en het instituut van de activiteit. Als het instituut bijvoorbeeld op zondag gesloten is, kan de activiteit niet op die dag plaatsvinden.

Een activiteit die niet geroosterd kan worden blijft ongeroosterd. In de rij van de activiteit in de tabel van het Activiteitenoverzicht wordt het selectievakje in de kolom Geroosterd niet geselecteerd.