U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Roosteren > Een activiteit roosteren > Aanpassen van roostervoorkeuren

Aanpassen van roostervoorkeuren

Om de beste dag en tijd te bepalen om een activiteit te roosteren, berekent Enterprise Timetabler een geschiktheidsscore voor iedere geldige begintijd. Deze score laat zien hoe goed de gespecificeerde begintijd voldoet aan de zachte beperkingen van de activiteit en de gekoppelde items (zoals de benodigde middelen, en het instituut en de module). U kunt het relatieve belang van de zachte beperkingen aanpassen; dit beïnvloedt de score en vormt de uiteindelijke roosteroplossing.

Over deze taak: Het scherm Roostervoorkeuren bevat voor ieder soort item een tab. Iedere tab bevat de volgende beheerfuncties voor iedere zachte beperking. Sommige zachte beperkingen zijn uitsluitend op sommige soorten items van toepassing.

 • Via het selectievakje Toegestaan wordt bepaald of de zachte beperking de score beïnvloedt.
 • De schuifregelaar bepaalt in welke mate de score wordt beïnvloed door de zachte beperking.
  • Belangrijke beperkingen moeten hoger worden ingesteld. Als een begintijd even goed aan diverse beperkingen voldoet, dragen deze allemaal in dezelfde mate positief bij aan de score. Maar als één van de beperkingen een hogere instelling heeft dan de andere, draagt deze meer bij aan de score.
  • De schuifregelaars op iedere tab zijn onafhankelijk. Bijvoorbeeld, een niveauwijziging met de schuifregelaar Voorkeurinzet op de tab Docenten heeft geen invloed op de schuifregelaar Voorkeurinzet op de tab Module.
 • Sommige beperkingen hebben extra selectievakjes waarmee andere opties worden geactiveerd of gedeactiveerd. Meer informatie over de opties vindt u in Zachte beperkingen.

De instellingen bepalen ook hoe conflicterende beperkingen de score beïnvloeden. Een begintijd kan in hoge mate voldoen aan één beperking van een item, terwijl het tegenovergestelde waar is voor een andere beperking. Als de eerste beperking een lagere instelling heeft, wordt zijn positieve bijdrage aan de score afgezwakt en benadert de waarde die de tweede beperking inbrengt.

 • De beperkingen op een item kunnen conflicteren. Bijvoorbeeld, een begintijd kan resulteren in een onevenwichtige spreiding van activiteiten gedurende de week voor een docent, maar kan binnen de voorkeursuren van die docent vallen.
 • De beperkingen op verschillende items kunnen conflicteren. Bijvoorbeeld, een begintijd kan binnen de voorkeursuren van de studentensets van de activiteit vallen, maar tegelijkertijd buiten de voorkeursuren van de benodigde docent.

Om roostervoorkeuren aan te passen, doet u het volgende:

 1. In het Extra menu, klikt u op Roostervoorkeuren.
 2. Pas op iedere tab van het scherm Roostervoorkeuren de setting voor iedere zachte beperking aan. Meer informatie over zachte beperkingen vindt u in Zachte beperkingen.
 3. Om uw wijzigingen op te slaan, klikt u op Toepassen. Om naar het hoofdscherm van Enterprise Timetabler terug te keren, klikt u in de bovenste hoek van het scherm Roostervoorkeuren.