U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Activiteiten > Activiteitsvereisten > Vooraf ingestelde dagen en tijden voor een activiteit

Vooraf ingestelde dagen en tijden voor een activiteit

U kunt een vooraf ingestelde vereiste voor dagen en tijden aanmaken. Enterprise Timetabler moet de activiteit roosteren op dagen en een tijd die overeenkomen met de vereiste. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de activiteit moet plaatsvinden op maandag en woensdag om 10.00u.

Over deze taak: Een vooraf ingestelde eis voor een dag en tijd bestaat uit één of meer dagen, een tijd of deze beide elementen. De vooraf ingestelde dagen staan bekend als de voorgestelde dagen; de vooraf ingestelde tijd staat bekend als de voorgestelde tijd.

Om vooraf ingestelde dagen en tijden aan een activiteit toe te voegen, doet u het volgende:

  1. In de tabel van het Activiteitenoverzicht , of in het roostergebied, klikt u op de activiteit waaraan u de vereiste wilt toevoegen. Klik vervolgens op de tab Middelen boven het roostergebied.
  2. Klik op het plus-icoon in de bovenste hoek van de rij Dag/Tijd.
  3. Klik op de pijlknop die de zijkant van de tabel Dagen vormt:

  4. Als een dag die u wilt toevoegen aan de vooraf ingestelde vereisten niet wordt vermeld in de lijst Geselecteerd, klikt u op deze dag in de lijst Beschikbaar en vervolgens op de pijlknop die naar de Geselecteerd lijst wijst.
  5. In de dagentabel selecteert u de dagen die u wilt toevoegen als vooraf ingestelde vereisten.

    NB: U kunt meerdere dagen selecteren. Een gebeurtenis die meerdere maken plaatsvindt gedurende een week heeft meerdere malen per week.

  6. Herhaal stappen 3 en 4 voor de tijdtabel.
  7. In de tijdtabel selecteert u de tijd die u wilt toevoegen als vooraf ingestelde tijd.
  8. Aan de onderzijde van de tab Middelen, klikt u op Verander vereisten.

Resultaat: Enterprise Timetabler slaat de vereiste op, en toont deze vervolgens in de kolom Vereisten.

Als de activiteit thans is geroosterd, worden de voorgestelde dagen en tijd opgeslagen, maar de activiteit blijft behouden op thans ingestelde dag en tijd, en er wordt een probleem Voorgestelde Tijdsbeperking gegenereerd.