U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Activiteiten > Een activiteit wijzigen > Activiteiten aan een groep toevoegen

Activiteiten aan een groep toevoegen

Wanneer u de eigenschappen van een activiteit bewerkt, kunt u de activiteit toevoegen aan een groep. U kunt meerdere activiteiten in één handeling aan een groep toevoegen.

Om activiteiten aan een groep toe te voegen, doet u het volgende:

  1. In de tabel van het Activiteitenoverzicht, klikt u op de activiteit die u wilt toevoegen aan een groep.
  2. Klik met de rechtermuisknop op een van de activiteiten, en vervolgens op Activiteit aanpassen. De Wijzig activiteit gaat open.
  3. Als u één activiteit hebt geselecteerd, bekijk dan van welke groepen deze activiteiten al lid is. Om ervoor te zorgen dat het huidige lidmaatschap ongewijzigd blijft, is het selectievakje Behouden standaard geselecteerd.

    NB: Als u één activiteit selecteerde, worden de groepen waartoe deze activiteit behoort opgesomd in de Groepen oppervlakte. Maar als u meerdere activiteiten selecteerde, worden alle groepen opgesomd; de lijst is dan geen weergave van het groepslidmaatschap van de activiteiten.

Om activiteiten aan bestaande groepen toe te voegen, doet u het volgende: Deze procedure vervangt het huidige groepslidmaatschap van de activiteiten.

  1. In het Groepen oppervlakte, verwijdert u Behouden.
  2. In het overzicht in de Groepen oppervlakte, selecteert u de groepen waaraan u de activiteiten wilt toevoegen.

Om activiteiten aan een nieuwe groep toe te voegen, doet u het volgende:

  • In het veld Voeg deze toe, typt u de naam van de nieuwe groep. Wanneer de activiteit wordt opgeslagen, wordt de groep aangemaakt en de activiteiten worden leden van deze groep.

Om uw wijzigingen op te slaan, klik op OK.