U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Laden, Opslaan en Aanpassen > Start Enterprise Timetabler en laad roostergegevens

Start Enterprise Timetabler en laad roostergegevens

Om met een rooster en de bijbehorende gegevens te werken, moet u Enterprise Timetabler starten en een rooster laden.

Om te beginnen met Enterprise Timetabler en een rooster te laden, doet u het volgende:

 1. Open het Scientia Portal. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in wanneer dit wordt gevraagd.
 2. Als u toegang hebt tot meerdere roosters, selecteer dan de juiste tab in het Scientia Portal. U hebt bijvoorbeeld toegang tot het rooster dat nu van kracht is, en het conceptrooster voor volgend jaar.
 3. Klik op Enterprise Timetabler.
 4. Als u Enterprise Timetabler niet eerder hebt gestart, of als de applicatie is bijgewerkt, verschijnt het scherm Applicatie installeren. Klik op Install. Enterprise Timetabler wordt gedownload en vervolgens geïnstalleerd.
 5. Als er geen andere Enterprise Foundation applicaties open staan, moet u een gegevensoptie kiezen om Enterprise Timetabler te starten. Er gaat een scherm open; in het gebied Ik wil graag ... kiest u een van de volgende opties. De volgende keer dat u Enterprise Timetabler start, wordt dezelfde optie geselecteerd.

  Tip: Na een korte wachttijd gebruikt Enterprise Timetabler de op dat moment geselecteerde optie. Om het aftellen te onderbreken, klik op de pauzeknop .

  Optie

  Beschrijving

  Gebruik lokaal opgeslagen data, waar mogelijk

  Gebruik deze optie als andere gebruikers een klein aantal wijzigingen hebben teruggeschreven naar de SDB sinds u Enterprise Timetabler voor het laatst hebt gebruikt. De Verversen -functie start automatisch wanneer Enterprise Timetabler start. Deze wijzigingen worden vanuit de SDB gedownload. Als er veel wijzigingen zijn teruggeschreven door andere gebruikers, is de optie Laad data opnieuw van de server (zie hieronder) de snellere manier op een bijgewerkt image te krijgen.

  Deze optie kunt u gebruiken als er een image aanwezig is op de harde schijf van uw werkstation dat correspondeert met het rooster dat u wilt gebruiken. Als er een image aanwezig is, wordt het in het geheugen geladen. Voor meer informatie over interactie tussen Enterprise Timetabler en het image, zie Interactie tussen de applicatie, images, de database en de SDB.

  Gebruik locaal opgeslagen data, maar maak een nieuwe locale database.

  Gebruik deze optie wanneer u vermoedt dat de gegevens in het image en de bijbehorende database niet zijn gesynchroniseerd. Meer informatie over synchronisatie en wanneer dit plaatsvindt, vindt u in “Wanneer u een handeling uitvoert waarbij gegevens worden gewijzigd” in Interactie tussen de applicatie, images, de database en de SDB.

  Deze optie maakt gebruik van de gegevens in het image op de harde schijf van uw werkstation om de bij het image behorende database opnieuw op te bouwen.

  Laad data opnieuw van de server.

  Met deze optie wordt het hot image van de server gedownload. Het schema in Interactie tussen de applicatie, images, de database en de SDB bevat deze actie. Er wordt dan een database opgebouwd op basis van de gegevens van het hot image. Het hot image bevat recente wijzigingen die door andere gebruikers naar de SDB zijn geschreven.

  Als er veel wijzigingen door andere gebruikers zijn geschreven, is deze optie de snelste manier op een up-to-date image te krijgen. Maar, als uw recente wijzigingen nog niet zijn teruggeschreven naar de SDB, en u gebruikt de optie Laad data opnieuw van de server, dan zijn uw wijzigingen niet meer aanwezig wanneer Enterprise Timetabler start.

  Afhankelijk van hoe vaak het hot image opnieuw wordt opgebouwd, bevat het het grootste deel van de wijzigingen, of misschien zelfs alle wijzigingen. De Verversen-functie start automatisch wanneer Enterprise Timetabler start. Alle wijzigingen die naar de SDB werden verzonden nadat het hot image werd gecreëerd, worden vanuit de SDB gedownload.

 6. Optioneel: Als SQL Server of SQL Server Express op uw werkstation is geïnstalleerd, kunnen Enterprise Foundation applicaties deze gebruiken om hun lokale database te beheren.
 7. Klik op OK. Enterprise Timetabler start.