U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Laden, Opslaan en Aanpassen > Wijzigingen ontvangen van andere gebruikers > Conflicten bekijken die tijdens het verversen zijn ontstaan

Conflicten bekijken die tijdens het verversen zijn ontstaan

Wanneer u de Verversen-functie gebruikt, kunnen sommige van de ontvangen wijzigingen items betreffen die u in het image hebt gewijzigd. Als u uw wijzigingen niet naar de SDB hebt verzonden, worden uw wijzigingen overschreven. Nadat het verversen is afgerond, komen de eigenschappen en verhoudingen in het image overeen met de gegevens die in de SDB staan. In het scherm Conflicts detected in SDB Refresh at transaction, wordt het conflict beschreven dat bestond tussen gegevens in uw image en de gegevens in de SDB, voordat het verversen plaatsvond.

Over deze taak: Er kan een conflictscenario ontstaan wanneer meerdere gebruikers de eigenschappen of verhoudingen van hetzelfde item aanpassen. Zo kan een andere gebruiker de docent wijzigen die aan een activiteit is toegewezen en vervolgens deze wijziging naar de SDB sturen. Tegelijkertijd wijzigt u misschien de zaal van dezelfde activiteit. Wanneer u op Verversen klikt, wordt uw wijziging overschreven en de docentwijziging die door de andere gebruiker is toegepast, wordt op uw image toegepast. Het scherm Conflicts detected in SDB Refresh at transaction verschijnt en beschrijft deze wijzigingen.

De gegevens in het scherm Conflicts detected in SDB Refresh at transaction worden weergegeven als een reeks geneste tabellen. U kunt op de + en - iconen klikken om tabellen in het scherm uit- en in te vouwen. Zo kunt u de informatie gemakkelijker bekijken.

Om de wijzigingen te bekijken die zijn toegepast op de items die u hebt aangepast, doet u het volgende:

  1. Bepaal welke items zijn gewijzigd. Iedere rij in de buitenste tabel correspondeert met een item. De geneste tabellen in die rij laten zien welke gegevens zijn gewijzigd. Standaard bevat iedere rij het Object type, Name, en Hostkey van ieder gewijzigd item.
  2. Stel voor ieder item de eigenschappen en verhoudingen vast die veranderd zijn. Iedere rij in de buitenste tabel bevat een geneste tabel Change Details een rij voor iedere eigenschap en relatie die is veranderd. In de kolom Property van de tabel Change Details staat bijvoorbeeld dat de voor een activiteit Scheduled staff is veranderd.
  3. Bekijk de verandering die heeft plaatsgevonden voor iedere wijziging in een eigenschap of relatie. Binnen iedere rij in de tabel Change Details staat een geneste tabel die de wijziging van de gegevens bevat. Een rij kan bijvoorbeeld een tabel Relationship changes bevatten in de rij Scheduled staff. In de tabel staat welke docent is verwijderd en welke is toegevoegd.