U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Laden, Opslaan en Aanpassen > Wijzigingen ontvangen van andere gebruikers

Wijzigingen ontvangen van andere gebruikers

Wanneer andere gebruikers hun wijzigingen naar de SDB sturen, kunt u deze wijzigingen via de Verversen-functie toepassen op de image in het geheugen van uw werkstation. De veranderingen worden zichtbaar in Enterprise Timetabler. U kunt de Verversen-functie handmatig toepassen, of automatisch op gezette tijden door het systeem laten uitvoeren.

Over deze taak: Soms zijn de ontvangen wijzigingen van toepassing op items die u in het image hebt veranderd. Als u uw wijzigingen niet naar de SDB hebt gezonden, verschijnt het scherm Conflicts detected in SDB Refresh at transaction.

Om conflicterende gegevens te vermijden, verdient het aanbeveling om het image regelmatig te verversen en de Terugschrijven functie te gebruiken. Om u eraan te herinneren het image te verversen, stelt u de Herinnering SDB verversen in.

Om de Herinnering SDB verversen handmatig uit te voeren, doet u het volgende:

 • In de hoofdmenubalk, klikt u op Verversen .

Om de Verversen-functie automatisch op gezette tijden te laten uitvoeren, doet u het volgende:

 1. In het menu Extra, klik op Opties.
 2. In de Applicatie tab in het Opties scherm selecteert u het veld Auto SDB Refresh.
 3. Om de intervaltijd voor het automatisch verversen in te stellen, voert u een waarde in, of kiest u een waarde in het veld Herinnering SDB verversen.

  NB: Deze waarde beheert ook de Herinnering SDB verversen.

 4. Voer een waarde in of selecteer deze in het veld SDB refresh countdown . Wanneer het automatische verversen begint, kunt u ervoor kiezen om dit uit te stellen. Deze instelling bepaalt hoeveel seconden Enterprise Timetabler wacht op uw input. Als u niet reageert, begint het verversen.
 5. Klik op OK.
 6. Als de Verversen-interval voorbij is, toont Enterprise Timetabler het bericht “Your data has not been refreshed from the SDB”. Voer één van de volgende handelingen uit:
  • Om meteen met het verversen te beginnen, klikt u op OK.
  • Om het verversen uit te stellen, klikt u op Postpone. Nadat de ingestelde intervaltijd is verstreken, vindt er weer een 'verversen' plaats.
  • Als u niet op een knop klikt, begint het verversen na het aantal seconden dat u in stap 4 hebt ingesteld.

Resultaat: Wijzigingen die door andere gebruikers zijn gemaakt, worden vanuit de SDB binnengehaald. In de statusbalk onderaan het scherm van Enterprise Timetabler, wordt de waarde Laatste verversing SDB bijgewerkt naar de huidige tijd.

Gerelateerde opdrachten

Uw wijzigingen opslaan