U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Activiteiten > Activiteiten en roosters bekijken > Een geavanceerd filter aanmaken

Een geavanceerd filter aanmaken

U kunt de filter-editor gebruiken om een filter aan te maken, of complexere functies aan een eenvoudig filter toe te voegen.

Over deze taak: Geavanceerde filters bieden de volgende voordelen:

 • U kunt kiezen uit een reeks operators. U kunt bijvoorbeeld de 'Is niet tussen'-operator gebruiken in een voorwaarde op een numerieke eigenschap.
 • U kunt meerdere voorwaarden scheppen voor dezelfde eigenschap. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar modules waarvan de naam de termen 'Marketing' of 'Financiën' bevat.
 • U kunt voorwaarden groeperen, zodat ze gezamenlijk worden beoordeeld, als een afzonderlijk onderdeel van een grotere vraag. U kunt bijvoorbeeld een 'Of'-groep voor voorwaarden aanmaken, waarbij de gegevens tenminste aan één van deze voorwaarden moeten voldoen. Vervolgens kunt u een 'En'-groep aanmaken die de 'Of'-groep bevat en andere voorwaarden waaraan de gegevens volledig moeten voldoen.
 • U kunt bijvoorbeeld zoeken naar modules waarvan de naam de termen 'Marketing' of 'Financiën' bevat, en waarvoor de grootte groter is dan 10.

Om de filter-editor te openen, doet u het volgende:

 • Als u al een filter hebt aangemaakt, klikt u op Edit Filter in de samenvattende filterrij onder de tabel.
 • Of, om een filter aan te maken, klikt u met de rechtermuisknop op een kolomkop in de tabel, en vervolgens op Filter Editor. Standaard bevat een nieuw filter één sjabloonvoorwaarde.

Om een voorwaarde aan het filter toe te voegen:

 1. Om een voorwaarde aan een groep toe te voegen, klikt u op het plus-icoon naast de groep-operator (bijvoorbeeld: EN).
 2. Om de eigenschap te kiezen die als thema in de voorwaarde wordt gebruikt, klikt u op de thans geselecteerde eigenschap en vervolgens kiest u uit het menu.
 3. Om de operator te kiezen die in de voorwaarde wordt gebruikt, klikt u op de thans geselecteerde eigenschap en vervolgens kiest u uit het menu.
 4. Om de gegevenswaarde te specificeren die in de voorwaarde wordt gebruikt, klikt u op de huidige waarde en voert u vervolgens een nieuwe waarde in. Nieuwe voorwaarden hebben de standaardwaarde '<enter a value>'.

Om een voorwaarde te verwijderen, doet u het volgende:

 • Klik op het kruis-icoon naast de voorwaarde.

Om een groep toe te voegen, doet u het volgende:

 • Klik op de thans geselecteerde operator en klik op Add Group. Iedere groep vormt een afzonderlijke bepaling van het filter.

Om een groep-operator te kiezen, doet u het volgende:

 • Klik op de thans geselecteerde operator (bijvoorbeeld 'And') en kies vervolgens uit de lijst. De groep-operator bepaalt aan welke voorwaarden in de groep een item moet voldoen om het filter te passeren.

Om een groep te verwijderen, doet u het volgende:

 • Klik op de groep-operator en vervolgens op Remove Group.