U bent hier: Gebruik Enterprise Timetabler > Activiteiten > Een activiteit wijzigen > Bestanddelen van de beschikbaarheidspatroon-editor

Bestanddelen van de beschikbaarheidspatroon-editor

U kunt de beschikbaarheidspatroon-editor gebruiken om de beschikbaarheid van hele weken en van afzonderlijke periodes binnen een week te bepalen.

De beschikbaarheidspatroon-editor bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een lijst opgeslagen beschikbaarheidspatronen.
  • De Onderwijsweekpatroon balk. Iedere cel in de balk staat voor een week in het leerjaar. Weken die beschikbaar zijn, zijn grijs gekleurd ; weken die niet beschikbaar zijn, zijn niet gekleurd .
  • De Weekpatroon voor beperkingen balk. De geselecteerde weken bepalen op welke weken uw handelingen in het weekrooster worden toegepast. Geselecteerde weken zijn grijs gekleurd ; niet-geselecteerde weken zijn niet gekleurd .
  • Het weekrooster. U kunt de beschikbaarheid van iedere periode van de lesweek bepalen. Een docent kan bijvoorbeeld maandag en dinsdag de hele dag niet beschikbaar zijn, en niet beschikbaar zijn op woensdagmorgen, maar de rest van de tijd wel.
    • Beschikbare periodes zijn wit gekleurd, niet beschikbare periodes zijn donkergrijs gekleurd ; periodes die slechts beschikbaar zijn in een subset van de weken die geselecteerd zijn in de balk Weekpatroon voor beperkingen, zijn lichtgrijs gekleurd .