Enterprise Desktop Reference Data Manager

Met Enterprise Desktop Reference Data Manager (EDRDM) kunt u het volgende doen:

 • De gegevens maken en onderhouden die de basis vormen van roostering, cursusplanning en het maken van middelen. U kunt bijvoorbeeld activiteitstypen, afdelingen, geschiktheden en zones definiëren. Deze gegevens kunnen op vele verschillende typen items in het gehele instituut worden toegepast, zoals activiteiten en middelen.
 • Aanmaken van docenten, zalen en uitrusting (die samen de middelen worden genoemd).
 • De eigenschappen van middelen bewerken en onderhouden. U kunt bijvoorbeeld de zone, geschiktheden, hoofdafdeling en de bijbehorende labels en groepen van een middel opgeven. U kunt ook opgeven welke beperkingsprofielen en beschikbaarheidspatronen van toepassing zijn op het middel.
 • Definieer op tijd gebaseerde beperkingen, die u op middelen kunt toepassen.
  • U kunt afzonderlijke beperkingen maken en deze dan samenvoegen in beperkingsprofielen die u op middelen toepast. U kunt bijvoorbeeld een beperkingsprofiel op bepaalde docenten toepassen; een van de beperkingen die het profiel bevat, kan opgeven dat elke week uit maximaal 60 perioden van activiteit bestaat.
 • Definieer beschikbaarheidspatronen, begintijdpatronen en inzetpatronen, die u kunt toepassen op middelen en op delen van de cursusstructuur zoals modules.
  • U kunt bijvoorbeeld een begintijdpatroon maken dat een voorkeur bevat om activiteiten op het hele uur te laten beginnen. Vervolgens kunt u in Enterprise Course Planner dat patroon op een module toepassen.

Voordat u een rooster kunt opstellen, moet u EDRDM gebruiken om de beschikbare middelen te modelleren, en de beperkingen en voorkeuren te beschrijven die bepalen hoe de middelen worden gebruikt. Zo kunnen docenten, zalen en uitrusting van uw instituut onderhevig zijn aan beperkingen en voorkeuren zoals in het onderstaande voorbeeld:

 

Beperkingen en voorkeuren

Docenten

 • Docenten zijn mogelijk alleen beschikbaar voor onderwijs waarvoor hun afdeling verantwoordelijk is.
 • Individuele docenten hebben mogelijk persoonlijke voorkeuren voor wanneer ze hun onderwijs geven.
 • Zo bepaalt een arbeidsovereenkomst mogelijk dat iedere docent recht heeft op een middagpauze van minstens een uur tussen 12:00 en 14:00 uur.

Zalen

 • Docenten en studenten hebben misschien liever dat de reistijd tussen hun activiteiten tot een minimum wordt beperkt. Hiervoor kan Enterprise Timetabler reisschema's raadplegen tijdens het maken van roosters en toewijzen van zalen. Met reisschema's wordt de reistijd tussen zalen en zones beschreven.
 • Een gebouw is mogelijk op een bepaalde tijd van de dag gesloten. Alle zalen in dat gebouw zijn in deze periode onbeschikbaar.
 • Een activiteit heeft misschien zeer specifieke vereisten voor de zaal. De zaal moet bijvoorbeeld toegankelijk zijn voor rolstoelen en een beamer hebben. Dit zijn de 'geschiktheidscriteria' van de activiteit. In EDRDM kunt u de kenmerken van een zaal beschrijven door er bepaalde geschiktheden aan toe te wijzen. Door elke zaal zo te beschrijven kan Enterprise Timetabler een ruimte toewijzen die voldoet aan de geschiktheidscriteria van de activiteit.

Uitrusting

 • Centraal kan mogelijk de eigenaar zijn en beschikbaar stellen aan alle afdelingen.
 • Het rooster moet voldoende tijd bieden zodat de uitrusting tussen colleges kan worden verplaatst.Scientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018