Zones

U kunt zones gebruiken om de afzonderlijke geografische locaties van het instituut te beschrijven. Zones kunnen fysiek afzonderlijke locaties, verschillende gebouwen op dezelfde locatie of verschillende verdiepingen van hetzelfde gebouw zijn.

Hiërarchie

De geografische structuur in uw instituut is mogelijk hiërarchisch. In het volgende voorbeeld is de zone Computing Building mogelijk onderdeel van de zone North Site. In EDRDM heeft elke zone de bijbehorende eigenschap Zone. In deze eigenschap selecteert u de hoofdzone, indien van toepassing. De zaal die Enterprise Timetabler toewijst aan een activiteit, moet een zone hebben die overeenkomt met of deel uitmaakt van de zone van de activiteit.

Een zone die in het venster Zones is geselecteerd

Zones

Er kunnen middelen aan zones worden gekoppeld. U kunt een zaal aan een zone koppelen, om aan te geven waar de ruimte zich bevindt. U kunt een docent aan een zone koppelen, om aan te geven waar hij of zij bij voorkeur lesgeeft. Wanneer er tijdens roostering reistijden worden berekend, wordt ervan uitgegaan dat mobiele middelen, zoals docenten en uitrustingsitems, de dag in hun voorkeurszone beginnen.

Afhankelijk van uw autorisatie kunt u de volgende taken uitvoeren:Scientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018