Afdelingen

In EDRDM kunt u de afdelingsstructuur van uw instituut modelleren.

De afdelingen die u in EDRDM maakt, kunnen aan middelen worden gekoppeld om hun toewijzing te bepalen. U kunt bijvoorbeeld zorgen dat computerruimtes die in 'bezit' zijn van de afdeling IT, alleen aan activiteiten worden toegewezen die rechtstreeks aan die afdeling zijn gekoppeld.

Afdelingen kunnen ook worden gebruikt om de toegang te bepalen die gebruikers tot items hebben. Afhankelijk van hoe autorisatie in Authorisation Manager is ingesteld voor uw instituut, wordt de mogelijkheid voor gebruikers om items (zoals modules en zalen) in andere Enterprise Foundation-programma's te bekijken, bewerken of gebruiken, bepaald door de afdeling waaraan het item is gekoppeld. Zo mag een roostermaker in de afdeling Natuurwetenschappen mogelijk alleen de activiteiten bekijken en roosteren die worden uitgevoerd door de afdeling Natuurwetenschappen. Het is dus belangrijk dat u afdelingen nauwkeurig modelleert en de juiste items aan de afdelingen koppelt.

Hiërarchie

De afdelingsstructuur in uw instituut is mogelijk hiërarchisch. Zo maakt de afdeling Spaans bijvoorbeeld deel uit van de Talenschool. In EDRDM heeft elke afdeling zijn bijbehorende eigenschap Afdeling. In deze eigenschap selecteert u de hoofdafdeling, indien van toepassing.

Taken

Afhankelijk van uw autorisatie kunt u de volgende taken uitvoeren:Scientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018