Uitrusting, zalen, docenten en verzamelde middelen bewerken

Afhankelijk van uw machtigingen kunt u de eigenschappen van uitrusting, zalen, docenten en verzamelde middelen bewerken.

Ga als volgt te werk om de eigenschappen van een item te bewerken:

  1. In het hoofdvenster van EDRDM zoekt u de sectie Middelen.
  2. Zoek de relevante rij in die sectie, bijvoorbeeld de rij Zalen. Klik in die rij op Toon. EDRDM opent een lijst met items.
  3. Zoek het item dat u wilt bewerken, en wijzig de eigenschappen. Als u een eigenschap die u wilt bewerken, niet kunt vinden, voegt u deze toe aan de tabel.

    Tip: Gebruik de eigenschap Beschikbaarheidspatroon om op te geven wanneer het middel beschikbaar is voor toewijzing aan activiteiten. U kunt een bestaand beschikbaarheidspatroon selecteren of een aangepast patroon maken. Beschikbaarheid is een harde beperking: het middel kan niet worden toegewezen als het niet beschikbaar is. Als de onbeschikbaarheid van een middel dat door uw gekozen patroon wordt beschreven, overlapt met een bestaande toewijzing van het middel, ontstaat er een roosteringsprobleem.

  4. Klik op Toepassen om uw wijzigingen op te slaan. Of klik op OK om ze op te slaan en het venster te sluiten.

    N.B. Als u nog niet op Toepassen heeft geklikt en uw wijzigingen zijn niet langer vereist, klikt u op Negeren; EDRDM verwijdert dan uw wijzigingen. Of klik op Annuleer om uw wijzigingen te verwijderen en het venster te sluiten.Scientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018