Een afdeling, geschiktheid, label, zone, activiteitstype of kostengroep bewerken

Afhankelijk van uw machtigingen kunt u de eigenschappen van afdelingen, geschiktheden, labels, zones, activiteitstypen en kostengroepen bewerken.

Hiërarchie

De geografische structuur in uw instituut is mogelijk hiërarchisch. In het volgende voorbeeld is de zone Computing Building mogelijk onderdeel van de zone North Site. In EDRDM heeft elke zone de bijbehorende eigenschap Zone. In deze eigenschap selecteert u de hoofdzone, indien van toepassing. De zaal die Enterprise Timetabler toewijst aan een activiteit, moet een zone hebben die overeenkomt met of deel uitmaakt van de zone van de activiteit.

Een zone die in het venster Zones is geselecteerd

Zones

De afdelingsstructuur in uw instituut is mogelijk hiërarchisch. Zo maakt de afdeling Spaans bijvoorbeeld deel uit van de Talenschool. In EDRDM heeft elke afdeling zijn bijbehorende eigenschap Afdeling. In deze eigenschap selecteert u de hoofdafdeling, indien van toepassing.

Procedure

Ga als volgt te werk om de eigenschappen van een item te bewerken:

  1. In het hoofdvenster van EDRDM zoekt u de sectie Instituut.
  2. Zoek de relevante rij in die sectie, bijvoorbeeld de rij Afdelingen. Klik in die rij op Toon. EDRDM opent een lijst met items.
  3. Zoek het item dat u wilt bewerken, en wijzig de eigenschappen. Als u een eigenschap die u wilt bewerken, niet kunt vinden, voegt u deze toe aan de tabel.
  4. Klik op Toepassen om uw wijzigingen op te slaan. Of klik op OK om ze op te slaan en het venster te sluiten.

    N.B. Als u nog niet op Toepassen heeft geklikt en uw wijzigingen zijn niet langer vereist, klikt u op Negeren; EDRDM verwijdert dan uw wijzigingen. Of klik op Annuleer om uw wijzigingen te verwijderen en het venster te sluiten.Scientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018