Uitrusting, zalen, docenten en verzamelde middelen verwijderen

Afhankelijk van uw machtigingen kunt u uitrusting, zalen, docenten en verzamelde middelen verwijderen.

Ga als volgt te werk om een item te verwijderen:

 1. In het hoofdvenster van EDRDM zoekt u de sectie Middelen.
 2. Zoek de relevante rij in die sectie, bijvoorbeeld de rij Zalen. Klik in die rij op Toon. EDRDM opent een lijst met items.
 3. Klik op de rijselectieknop voor het item dat u wilt verwijderen. Als u extra rijen wilt selecteren, houdt u de Ctrl-knop ingedrukt en klikt u op de toepasselijke knoppen voor rijselectie.

  De aanwijzer over het deel van een tabelrij waarop u klikt om de rij te selecteren

  Een rij selecteren

 4. Klik op het minteken onder de lijst. Het item wordt van de lijst verwijderd, maar wordt niet verwijderd uit de image en de database op uw werkstation.

  Een rood vierkantje dat de positie van het minteken aangeeft

  Het minteken (-) onder de itemlijst

 5. Klik op Toepassen om het item te verwijderen. Of klik op OK om het item te verwijderen en de lijst te sluiten.

  N.B. Als u nog niet op Toepassen heeft geklikt en u wilt het item terugzetten, klikt u op Negeren; het item wordt dan opnieuw in de lijst weergegeven. Of klik op Annuleer om het item terug te zetten en het venster te sluiten.Scientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018