Afdelingen, geschiktheden, labels, zones, activiteitstypen en kostengroepen verwijderen

Afhankelijk van uw machtigingen kunt u afdelingen, geschiktheden, labels, zones, activiteitstypen en kostengroepen verwijderen.

Belangrijk: Wanneer u een afdeling verwijdert, worden ook alle items verwijderd die in bezit zijn van die afdeling, zoals docenten en modules. Deze functie kan gegevens aanzienlijk veranderen. Als veiligheidsmaatregel is het dus niet mogelijk om verwijdering van een afdeling terug te schrijven naar SDB. Als u de afdelingsstructuur aanzienlijk wilt veranderen, kunt u dit beter in een standalone-omgeving van Syllabus Plus doen en de SDB vervolgens opnieuw opbouwen.

Ga als volgt te werk om een item te verwijderen:

 1. In het hoofdvenster van EDRDM zoekt u de sectie Instituut.
 2. Zoek de relevante rij in die sectie, bijvoorbeeld de rij Zones. Klik in die rij op Toon. EDRDM opent een lijst met items.
 3. Klik op de rijselectieknop voor het item dat u wilt verwijderen. Als u extra rijen wilt selecteren, houdt u de Ctrl-knop ingedrukt en klikt u op de toepasselijke knoppen voor rijselectie.

  De aanwijzer over het deel van een tabelrij waarop u klikt om de rij te selecteren

  Een rij selecteren

 4. Klik op het minteken onder de lijst. Het item wordt van de lijst verwijderd, maar wordt niet verwijderd uit de image en de database op uw werkstation.

  Een rood vierkantje dat de positie van het minteken aangeeft

  Het minteken (-) onder de itemlijst

 5. Klik op Toepassen om het item te verwijderen. Of klik op OK om het item te verwijderen en de lijst te sluiten.

  N.B. Als u nog niet op Toepassen heeft geklikt en u wilt het item terugzetten, klikt u op Negeren; het item wordt dan opnieuw in de lijst weergegeven. Of klik op Annuleer om het item terug te zetten en het venster te sluiten.Scientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018