Reisschema's maken

Met reisschema's wordt beschreven hoeveel tijd studenten en middelen nodig hebben om tussen bepaalde zones of zalen te reizen. Enterprise Timetabler gebruikt reisschema's tijdens roostering om te zorgen dat een activiteit een zaal en tijd toegewezen krijgt zodat de studenten, docenten en uitrusting van de activiteit genoeg tijd hebben om van eerdere activiteiten naar deze zaal te reizen.

U kunt reisschema's gebruiken om roostering te beperken wanneer een instituut gebouwen heeft die ver van elkaar af liggen, of meerdere campussen heeft. U moet misschien ook meerdere reisschema's maken die elk de reistijden voor een bepaalde groep opgeven. Zo reizen docenten misschien met de auto en hebben ze minder tijd nodig dan studenten die te voet gaan. Bovendien hebben studenten met mobiliteitsproblemen misschien meer reistijd nodig.

U kunt reistijden toevoegen waardoor wordt voorkomen dat studenten of docenten tussen campussen moeten reizen. Als u bijvoorbeeld een beperking toepast met een reistijd van 8 uur tussen twee campussen (zelfs als de reis maar een uur in beslag neemt), betekent dit dat docenten of studenten de hele dag op dezelfde campus blijven.

Ga als volgt te werk om een reisschema te maken:

 1. In het hoofdvenster van EDRDM zoekt u de sectie Tijdsbeperkingen.
 2. Klik in die sectie op Toon in de rij Reisschema's.
 3. Klik op het plusje onder de lijst met reisschema's. EDRDM voegt een rij toe aan de lijst en verplaatst de cursor naar het vakje Naam.

  Een rood vierkantje dat de positie van het plusteken aangeeft

  Het plusteken (+) onder de itemlijst

 4. Voer in de nieuwe rij de eigenschappen van het nieuwe reisschema in, zoals de naam. Als u een eigenschap die u wilt gebruiken, niet kunt vinden, voegt u deze toe aan de tabel.
 5. Ga als volgt te werk om de reistijden voor dit reisschema op te geven:
  1. Klik op het omlaagwijzende pijltje in de kolom Reizen (zie 1 hieronder).
  2. Klik op het plusteken (2) onder de lijst met reistijden. EDRDM voegt een rij toe aan de lijst.
  3. Gebruik de cellen Eerste zaal, Eerste zone, Laatste zaal en Laatste zone in de nieuwe rij om een begin en eind voor de reis te maken. Als u een lijst met zalen of zones wilt weergeven, klikt u op het omlaagwijzende pijltje (3) in de toepasselijke cel in de rij. Daarna kunt u een item selecteren (4). U kunt een reis tussen twee zones, twee zalen of een zaal en zone beschrijven. U kunt echter niet een reis beschrijven die begint in een zaal of zone, of op dezelfde manier eindigt.
  4. Voer in de kolom Minuten de reisduur in die is vereist tussen de zalen of zones. Als u andere reistijden voor elke richting van een reis wilt opgeven, maakt u twee rijen. Als de reis bijvoorbeeld bergopwaarts is, kan een bepaalde richting langer duren. In de onderstaande tabel duurt de reis van West Site naar North Site 5 minuten langer dan de tegenovergestelde richting.

   N.B. De invloed van reistijden op het rooster wordt bepaald door de periodelengte van het instituut. Als het instituut bijvoorbeeld perioden van 30 minuten gebruikt, beslaat de reis van 35 minuten van North Site naar West Site twee perioden; het rooster bevat daarom minstens één tussenpauze van 1 uur tussen activiteitenparen waarvoor studenten die reis moeten afleggen. Als het instituut perioden van 15 minuten gebruikt, beslaat de reis drie perioden van 15 minuten en is de tussenpauze minstens 45 minuten.

   Houd er ook rekening mee dat wanneer er meer dan een reistijd uit de tabel kan worden afgeleid voor een specifieke reis, de roosteringsengine de meest specifieke reis gebruikt. Als er bijvoorbeeld een tijd voor zaal-naar-zaal is ingesteld, krijgt deze tijd prioriteit op de minder specifieke reistijd van zone-naar-zone.

  Een schermopname met genummerde bijschriften ter illustratie van instructies voor het maken van reisschema's

  Een reisschema maken

 6. Indien nodig voegt u meer reizen toe aan het reisschema.
 7. Als u de reiseditor wilt sluiten, klikt u op het kruisje Donker kruisje in de onderhoek.
 8. Klik op Toepassen om het nieuwe reisschema op te slaan. Of klik op OK om de lijst op te slaan en te sluiten.
 9. N.B. Als u nog niet op Toepassen heeft geklikt en u heeft het nieuwe item niet nodig, klikt u op Negeren; het nieuwe item wordt dan verwijderd. Of klik op Annuleer om het item te verwijderen en het venster te sluiten.

Wat u nu moet doen: Pas de reisschemabeperking toe op middelen.Scientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018