Tijdsblokken maken

Een tijdsblok is een essentieel onderdeel van een beperking van het type Vrije tijdsblokken, Middelen pauzes, Maximum aantal uren of Maximale tijdspanne werk. Zo geeft een beperking van het type Maximum aantal uren het maximumaantal uren op dat een middel binnen een bepaald tijdsblok kan worden gebruikt. Voordat u dergelijke beperkingen maakt, moet u een toepasselijk tijdsblok maken om te gebruiken.

Een tijdsblok geeft de periode aan die wordt beperkt; het blok moet uit aaneengesloten perioden bestaan. Het blok kan echter de grens tussen dagen overschrijden. Zo kunt u een tijdsblok van 'de hele week' maken.

Een tijdsblok beslaat mogelijk een hele week, een hele dag of enkele uren op een bepaalde dag. In de editor is het tijdsblok blauw.

Drie perioderasters die elk een ander voorbeeld van aaneengesloten blauwe periodeblokken bevatten

Tijdsblokken die een hele week, een hele dag en enkele uren beschrijven.

Ga als volgt te werk om een tijdsblok te maken:

 1. In het hoofdvenster van EDRDM zoekt u de sectie Tijdsbeperkingen.
 2. Klik in die sectie op Nieuw in de rij Tijdsblokken.
 3. EDRDM opent een formulier waarin u de eigenschappen van het nieuwe tijdsblok kunt invoeren.
  • Teksteigenschappen van één regel zoals Naam en Beschrijving: Klik op het eigenschapsvakje en voer de tekst in. Als u geen sleutelveld opgeeft in het vakje Sleutelveld, genereert EDRDM een uniek sleutelveld.

   Voorbeeldtekst in een teksteigenschap met één regel

   Teksteigenschap met één regel

  • Teksteigenschappen van meerdere regels zoals Gebruikerstekst 1: Klik op het eigenschapsvakje. Klik en typ in het weergegeven pop-upvakje en klik op OK.

   Voorbeeldtekst in een teksteigenschap met meerdere regels

   Teksteigenschap met meerdere regels

  • Afdeling: Klik in de rij Afdeling op het eigenschapsvakje. Selecteer vervolgens een waarde in de weergegeven lijst (N.B. Het onderstaande voorbeeld komt uit het formulier Geschiktheid). Naast de machtigingen die zijn opgegeven in Authorisation Manager, kan de eigenschap Afdeling bepalen wie dit tijdsblok kan bewerken of verwijderen.

   Een item dat in een lijst is geselecteerd waarin u één item kunt selecteren

   Selectie-eigenschap met één waarde

  • Labels: Klik in de rij Labels op het eigenschapsvakje en selecteer waarden.
 4. Als u het tijdsblok wilt opgeven, klikt u op het eigenschapsvakje in de rij Weken. De editor voor tijdsblokken wordt nu geopend.

  Het perioderaster, palet met witte en blauwe vakjes en de sectie Weekpatroon voor tijdsblok

  De editor voor tijdsblokken.

 5. Selecteer welke weken en perioden in dat tijdsblok zijn opgenomen. U kunt dezelfde bewerkingen uitvoeren als voor periodebeschikbaarheid; zie De beschikbaarheid van periodes wijzigen. In de volgende lijst wordt beschreven hoe het opgeven van een tijdsblok afwijkt van het bewerken van periodebeschikbaarheid:
  • Als u de opname van weken wilt bewerken, maakt u wijzigingen in de balk Weekpatroon voor tijdsblok.
  • Als u perioden wilt instellen die moeten worden opgenomen, klikt u op het blauwe vakje; als u perioden wilt instellen die moeten worden uitgesloten, klikt u op het witte vakje. Voer daarna een van de instructies uit die u gebruikt wanneer u periodebeschikbaarheid opgeeft. Omdat het blok echter uit aaneengesloten perioden moet bestaan, kunt u niet klikken en de muis buiten het raster slepen (boven of naast het raster).
 6. Als u de editor voor tijdsblokken wilt sluiten, klikt u op het kruisje Donker kruisje in de onderhoek.
 7. Klik op Toepassen om het nieuwe tijdsblok op te slaan. Of klik op OK om het formulier op te slaan en te sluiten.
 8. N.B. Als u nog niet op Toepassen heeft geklikt en u heeft het nieuwe item niet nodig, klikt u op Negeren; het nieuwe item wordt dan verwijderd. Of klik op Annuleer om het item te verwijderen en het venster te sluiten.

Als u andere tijdsblokken wilt bekijken wanneer u een tijdsblok maakt, kunt u ook op Toon klikken (naast de knop Nieuw). EDRDM opent dan een lijst met tijdsblokken. Klik in dit venster op het plusje onder de itemlijst (zie hieronder) om een item te maken. Voer in de nieuwe rij de eigenschappen van het nieuwe item in, en klik op Toepassen om het item op te slaan (of OK om het item op te slaan en het venster te sluiten). Als u het tijdsblok wilt opgeven, klikt u op het omlaagwijzende pijltje in de kolom Tijdsduur. Als u een eigenschap die u wilt gebruiken, niet kunt vinden, voegt u deze toe aan de tabel.

Een rood vierkantje dat de positie van het plusteken aangeeft

Het plusteken (+) onder de itemlijstScientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018