Tijdsbeperkingen

U kunt tijdsbeperkingen, reisschema's, beschikbaarheidspatronen, begintijdpatronen en inzetpatronen maken. U kunt deze beperkingen gebruiken om de roostering van activiteiten en de toewijzing van middelen te bepalen.

Tijdsblokken, op tijd gebaseerde beperkingen, beperkingsprofielen en reisschema's

In EDRDM kunt u tijdsblokken maken, die de basis van tijdsbeperkingen vormen. Zo verwijst een beperking van het type Maximum aantal uren naar tijdsblokken: de beperking geeft het maximumaantal perioden op dat een middel kan worden gebruikt tijdens elk van deze geselecteerde tijdsblokken.

Nadat u tijdsblokken heeft gemaakt, kunt u beperkingen maken die de tijdsblokken gebruiken. U kunt vervolgens beperkingen groeperen in afzonderlijke beperkingsprofielen. Zo kan een beperkingsprofiel van het type Full-time docent beperkingen bevatten die bepalen hoeveel uur er dagelijks wordt gewerkt en zorgen dat docenten een middagpauze hebben. Wanneer u een beperkingsprofiel heeft gemaakt, kunt u het toepassen op middelen.

Reisschema's beschrijven hoeveel tijd nodig is om tussen bepaalde zones of zalen te reizen, en worden tijdens roostering rechtstreeks door Enterprise Timetabler gebruikt. U kunt reisschema's aan beperkingsprofielen toevoegen.

Beschikbaarheidspatronen, begintijdpatronen en inzetpatronen

In EDRDM kunt u beschikbaarheidspatronen, begintijdpatronen en inzetpatronen maken. Daarna kunt u deze patronen rechtstreeks op activiteiten en middelen in programma's als Enterprise Course Planner en EDRDM toepassen.

Begintijdpatronen en inzetpatronen zijn zachte beperkingen: voorkeuren die invloed kunnen hebben op de roostering, maar niet voorkomen dat een activiteit op een niet-voorkeurstijd wordt geroosterd. Een patroon voor begintijd is een beschrijving van de voorkeursbegintijd voor activiteiten. Dagen kunnen bijvoorbeeld worden opgesplitst in perioden van 15 minuten, maar misschien wilt u liever dat activiteiten op het hele uur beginnen. Een inzetpatroon is een beschrijving van de voorkeursperioden waarin activiteiten moeten plaatsvinden. Zo wil een docent misschien liever 's morgens dan 's middags lesgeven.

Alle andere tijdsbeperkingen zijn harde beperkingen: als Enterprise Timetabler is geconfigureerd om deze beperkingen tijdens roostering af te dwingen, bepalen ze de roostering van een activiteit. Beschikbaarheidspatronen zijn harde beperkingen en kunnen op middelen, modules en activiteiten worden toegepast. Een beschikbaarheidspatroon beschrijft wanneer de bijbehorende middelen kunnen worden gebruikt, en wanneer activiteiten die er rechtstreeks mee zijn verbonden (of niet rechtstreeks, als het patroon wordt toegepast op een module) , kunnen plaatsvinden. Als een docent bijvoorbeeld niet beschikbaar is op maandagen, kunnen de activiteiten waaraan hij of zij is toegewezen, niet op maandag plaatsvinden.

Tijdsbeperkingen en voorkeurspatronen maken

Voordat u begint, moet u er rekening mee houden dat het type en de mate van de beperkingen die u implementeert, afhankelijk zijn van de roostervereisten van uw instituut.

Ga als volgt te werk om voorkeurspatronen te maken:

Zie Een beschikbaarheidspatroon maken als u beschikbaarheidspatronen wilt maken.

Zie Reisschema's maken als u reisschema's wilt maken.

Ga als volgt te werk om tijdsbeperkingen te maken:

  1. Tijdsblokken maken.
  2. Een beperking maken van het type Vrije tijdsblokken, Maximum aantal uren, Maximale tijdspanne werk of Middelen pauzes.

Zie Beperkingsprofielen maken om tijdsbeperkingen en reisschema's te groeperen.

Nadat u voorkeurspatronen, beschikbaarheidspatronen en beperkingsprofielen heeft gemaakt, kunt u ze toepassen op middelen en studentensets.Scientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018