Een begintijdpatroon maken

Voordat u een begintijdpatroon kunt toepassen op een item zoals een middel of module, moet u het eerst in EDRDM maken. Een patroon voor begintijd is een beschrijving van de voorkeursbegintijd voor activiteiten.

Ga als volgt te werk om een begintijdpatroon te maken:

 1. In het hoofdvenster van EDRDM zoekt u de sectie Tijdsbeperkingen.
 2. Klik op Nieuw in de rij Begintijdpatronen.
 3. EDRDM opent een formulier waarin u de eigenschappen van het nieuwe patroon kunt invoeren.
  • Teksteigenschappen van één regel zoals Naam en Beschrijving: Klik op het eigenschapsvakje en voer de tekst in. Als u geen sleutelveld opgeeft in het vakje Sleutelveld, genereert EDRDM een uniek sleutelveld.

   Voorbeeldtekst in een teksteigenschap met één regel

   Teksteigenschap met één regel

  • Teksteigenschappen van meerdere regels zoals Gebruikerstekst 1: Klik op het eigenschapsvakje. Klik en typ in het weergegeven pop-upvakje en klik op OK.

   Voorbeeldtekst in een teksteigenschap met meerdere regels

   Teksteigenschap met meerdere regels

  • Afdeling: Klik in de rij Afdeling op het eigenschapsvakje. Selecteer vervolgens een waarde in de weergegeven lijst (N.B. Het onderstaande voorbeeld komt uit het formulier Geschiktheid). Naast de machtigingen die zijn opgegeven in Authorisation Manager, kan de eigenschap Afdeling bepalen wie dit begintijdpatroon kan bewerken of verwijderen.

   Een item dat in een lijst is geselecteerd waarin u één item kunt selecteren

   Selectie-eigenschap met één waarde

  • Labels: Klik in de rij Labels op het eigenschapsvakje en selecteer waarden.
 4. Als u het patroon voor begintijd wilt opgeven, klikt u op het eigenschapsvakje in de rij Begint. De editor voor begintijdpatronen wordt geopend.
 5. Een schermopname met genummerde bijschriften die de positie van het palet en het perioderaster aangeeft

  De editor voor beginpatronen in het venster Begin Voorkeurspatroon.

 6. Bewerk de begintijdvoorkeuren voor bepaalde perioden. Als u het voorkeursniveau voor een periode wilt instellen, klikt u op een kleur in het palet (1 hierboven) naast het weekrooster. Het palet bevat kleuren die een reeks voorkeuren vertegenwoordigen, van felrood (zo veel mogelijk vermijden) tot felgroen (sterke voorkeur). Pas vervolgens de kleur op perioden toe (2). U kunt dezelfde handelingen gebruiken als voor het opgeven van periodebeschikbaarheid (zie De beschikbaarheid van periodes wijzigen).

  N.B. Hoewel u veel dezelfde bewerkingen gebruikt wanneer u begintijdpatronen en beschikbaarheidspatronen maakt, zijn ze aanzienlijk anders. De belangrijkste verschillen tussen een begintijdpatroon en een beschikbaarheidspatroon:

  • Weekpatronen zijn niet relevant voor begintijdpatronen.
  • Wanneer u een begintijdpatroon aanpast, geeft u voor elke periode een voorkeursniveau op (in plaats van wel of geen beschikbaarheid).

 7. Als u de editor voor begintijdpatronen wilt sluiten, klikt u op het kruisje Donker kruisje in de onderhoek.
 8. Klik op Toepassen om het nieuwe patroon op te slaan. Of klik op OK om het formulier op te slaan en te sluiten.
 9. N.B. Als u nog niet op Toepassen heeft geklikt en u heeft het nieuwe item niet nodig, klikt u op Negeren; het nieuwe item wordt dan verwijderd. Of klik op Annuleer om het item te verwijderen en het venster te sluiten.

Als u andere begintijdpatronen wilt bekijken wanneer u een patroon maakt, kunt u ook op Toon klikken (naast de knop Nieuw). EDRDM opent dan een lijst met patronen. Klik in dit venster op het plusje onder de itemlijst (zie hieronder) om een item te maken. Voer in de nieuwe rij de eigenschappen van het nieuwe item in, en klik op Toepassen om het item op te slaan (of OK om het item op te slaan en het venster te sluiten). Als u een eigenschap die u wilt gebruiken, niet kunt vinden, voegt u deze toe aan de tabel.

Een rood vierkantje dat de positie van het plusteken aangeeft

Het plusteken (+) onder de itemlijstScientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018