Een beschikbaarheidspatroon maken

Voordat u een beschikbaarheidspatroon kunt toepassen op een middel of activiteit, moet u het eerst in EDRDM maken.

Ga als volgt te werk om een beschikbaarheidspatroon te maken:

 1. In het hoofdvenster van EDRDM zoekt u de sectie Tijdsbeperkingen.
 2. Klik op Nieuw in de rij Beschikbaarheidspatronen.
 3. EDRDM opent een formulier waarin u de eigenschappen van het nieuwe patroon kunt invoeren.
  • Teksteigenschappen van één regel zoals Naam en Beschrijving: Klik op het eigenschapsvakje en voer de tekst in. Als u geen sleutelveld opgeeft in het vakje Sleutelveld, genereert EDRDM een uniek sleutelveld.

   Voorbeeldtekst in een teksteigenschap met één regel

   Teksteigenschap met één regel

  • Teksteigenschappen van meerdere regels zoals Gebruikerstekst 1: Klik op het eigenschapsvakje. Klik en typ in het weergegeven pop-upvakje en klik op OK.

   Voorbeeldtekst in een teksteigenschap met meerdere regels

   Teksteigenschap met meerdere regels

  • Afdeling: Klik in de rij Afdeling op het eigenschapsvakje. Selecteer vervolgens een waarde in de weergegeven lijst (N.B. Het onderstaande voorbeeld komt uit het formulier Geschiktheid). Naast de machtigingen die zijn opgegeven in Authorisation Manager, kan de eigenschap Afdeling bepalen wie dit beschikbaarheidspatroon kan bewerken of verwijderen.

   Een item dat in een lijst is geselecteerd waarin u één item kunt selecteren

   Selectie-eigenschap met één waarde

  • Labels: Klik in de rij Labels op het eigenschapsvakje en selecteer waarden.
 4. Als u het beschikbaarheidspatroon wilt opgeven, klikt u op het eigenschapsvakje in de rij Weken. De beschikbaarheidspatroon-editor gaat open.
 5. Het perioderaster, palet met witte en grijze vakjes, de sectie Onderwijsweekpatroon, de sectie Weekpatroon voor beperkingen

  De editor voor beschikbaarheidspatronen in het venster Beschikbaarheidspatroon.

 6. Ga als volgt te werk om de beschikbaarheid van hele weken te wijzigen:
  • Om de beschikbaarheid van een enkele week aan of uit te zetten, klikt u op de betreffende cel in de balk Onderwijsweekpatroon.
  • Als u een enkele week als beschikbaar wilt opgeven en alle andere weken als niet beschikbaar, klikt u met de rechtermuisknop op die week.
  • Om de beschikbaarheid van een reeks weken aan of uit te zetten, klikt u en sleept u de muis vanaf de eerste week in de reeks tot de laatste. De wijziging van de beschikbaarheid die op de eerste week van de reeks wordt toegepast, wordt op elke week in de reeks toegepast.
  • Om alle weken als beschikbaar in te stellen, klikt u met de rechtermuisknop boven de balk en tussen een paar weeknummers en klikt u vervolgens op Selecteer alle weken. Als u alle weken als niet beschikbaar wilt instellen, klikt u op Verwijder alle weken.
 7. Bewerk de beschikbaarheid van periodes in bepaalde weken. Zie De beschikbaarheid van periodes wijzigen voor instructies.
 8. Als u de beschikbaarheidspatroon-editor wilt sluiten, klikt u op het kruisje Donker kruisje in de onderhoek.
 9. Klik op Toepassen om het nieuwe patroon op te slaan. Of klik op OK om het formulier op te slaan en te sluiten.
 10. N.B. Als u nog niet op Toepassen heeft geklikt en u heeft het nieuwe item niet nodig, klikt u op Negeren; het nieuwe item wordt dan verwijderd. Of klik op Annuleer om het item te verwijderen en het venster te sluiten.

Als u andere beschikbaarheidspatronen wilt bekijken wanneer u een patroon maakt, kunt u ook op Toon klikken (naast de knop Nieuw). EDRDM opent dan een lijst met patronen. Klik in dit venster op het plusje onder de itemlijst (zie hieronder) om een item te maken. Voer in de nieuwe rij de eigenschappen van het nieuwe item in, en klik op Toepassen om het item op te slaan (of OK om het item op te slaan en het venster te sluiten). Als u een eigenschap die u wilt gebruiken, niet kunt vinden, voegt u deze toe aan de tabel.

Een rood vierkantje dat de positie van het plusteken aangeeft

Het plusteken (+) onder de itemlijstScientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018